Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Rashti
Peres (? - )
Robert (? - )
Ronnie (? - )
Sabah (? - )
Sarah (? - )
Sydney (1910 - 1976)
Tobah ( - 1918)
Victoria (1908 - 2013)
Yeldoz, Yelda (1906 - 1992)
Yosef ( - ?)
Rashty
Victoria (1912 - 1988)
Raskes
Raskin
Rasmussen
Eva (? - )
Rasouly
Yusuf (1919 - ?)
Rass
UNNAMED (? - )
Rassam
Jean-Pierre (1942 - 1985)
Rassasse
Rasson
Allegra ( - 1934)
Juliette (? - ?)
Rastamian
Ratat
Ratcliffe
Sheila Ann (? - )
Rater
Ronen (? - )
Rath
Rathbun
Cynthia Ann (1952 - 2006)
Ronald (1928 - 2010)
Ratisbonne
Gustave (1804 - ?)
Ratner
Julie (1948 - 1970)
Ratsabi
Anat (197 - )
Avshalom (1923 - ?)
Rattle
Carolyne (? - )
Ray (? - )
Ratto
UNNAMED (? - )
Ratz
Ratzker
Ratzlaff
Rau
Elisabeth (1846 - 1938)
Salomon Gabriel (1800 - 1879)
Rauch
Lee, Bryan (? - )
Robert (1949 - 1999)
Rauchweld
Raudnitz
Jules (1815 - 1899)
Rauff
Zev, Wolly (1917 - 1995)
Rauh
Hélène, Louise (1892 - 1968)
Löb (1773 - 1823)
Raupach
Nadia ( - ?)
Rausch
UNNAMED (? - )
Raush
Raved
Ravegnani
Franco (? - )
Ravelli
Ravenhill
UNNAMED ( - ?)
Ravenna
Ravenscroft
Ravia
Ravinel
Amélie (De) (1863 - 1937)
Ravines
Ravit
George ( - ?)
Ruth Margaret (1899 - 1996)
Ravital
Ravitz
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Joshua (? - )
Raviv
Avi (? - )
Daniel (? - )
Ravivo
Ravizada
Zohara (1957 - 2016)
Rawal
Rawas
UNNAMED ( - ?)
Isaac (? - )
James, "Jimmy" (1944 - 2002)
Sandra (? - )
Simone (? - )
Rawass
Rawdah
Kamal (? - ?)
Rawe
Wilma ( - ?)
Ray
Ava (1960 - 1965)
Fanny (1897 - )
Harry (1882 - )
Matthew Burrow (1870 - 1950)
Raycraft
Raye
Rayek
Aberto (? - )
Bolissa ( - ?)
Chochana ( - ?)
Elie, Raphael Setton (1873 - 1948)
Jacob ( - ?)
Jacobo (? - )
Jamie (? - )
Jenny (? - )
Joseph (1795 - 1879)
Rahlo ( - ?)
Selim (1869 - 1941)
Rayjali
Ginette (? - )
Raykh
Rayman
Cynthia (? - )
Jon D.e. (? - )
Raymond
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
Albert (ca1881 - 1955)
Anne (? - )
Anthony (1944 - 2016)
Aslan ( - 2003)
Basil Joseph (1919 - 1992)
Cecil (1918 - 1989)
Cynthia (? - )
Edward Benjamin (1874 - 1930)
Elias Meyer (1885 - 1974)
Ellis Benjamin (1878 - 1951)
Flora ( - ?)
Isaac (1919 - )
Jack ( - 1932)
Kamera (~1870 - ?)
Meir (? - )
Rachel (1872 - 1965)
Raphael Benjamin (1876 - 1949)
Raymond (? - )
Sara (1917 - )
Simha ( - 1949)
Sophie (1882 - 1918)
Raymond D'eaux
Raynal
Arnaud, Jean (1920 - 1983)
Denise (1907 - 1993)
Raynaud
Rayner
Ellis Rahamim (1921 - 1993)
Raynor
Rayson
Susan (? - )
Raz
UNNAMED (? - )
Dafna (1964 - 2020)
Sari (1960 - 2015)
Shirley (? - )
Yossi (? - )
Razafinjato
Michel (1936 - 1977)
Razanovich De La Raza
Razavi
Razinovski
UNNAMED ( - ?)
Esther (? - )
Jacques (1923 - 1996)
Razon
Razook
Razvinofsky
Léa ( - ?)
Rea
Julie (? - )
Read
Amelia (1848 - 1926)
William ( - ?)
Reader
Readhead
Readman
Ready
Reagan
Real
Reali
Emma (1890 - 1956)
Reating
Rebby
William Elijah (1895 - 1985)
Rebecca
Rebeiz
Abla (? - )
Anis (1898 - 1976)
Chikri (1853 - ?)
Chucri (? - )
Constantin, Tino (1936 - 2019)
Dr. Constantine (1858 - ?)
Elias (? - )
Elias, Chucri (1825 - ?)
Emile (? - )
Faddoul (1860 - ?)
Fadile (? - )
Farjallah (1856 - ?)
Marcelle (1900 - ?)
Marie (1873 - ?)
Mark (? - )
May (? - )
Natalie (? - )
Paul (? - )
Samira (? - )
Tanios (1900 - ?)
Zarifeh (1851 - 1923)
Rebi
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Abraham "Abramo" (1884 - 1969)
Alfred (1924 - 2007)
Anna (1922 - 1979)
Avraham (~1893 - <1900)
Avraham Yitzhak (~1820 - ~1875)
Chaim Eliah (~1856 - ~1919)
David (1968 - 2012)
Diana A. (1902 - 1989)
Eli (~1924 - 1953)
Giuseppe (1830 - )
Ida (~1900 - )
Isaac Jacob (1889 - 1961)
Itzhak (1735 - 1825)
Jacob (1920 - 1991)
Jacob (1921 - 2008)
Joseph ( - ~1914)
Kaden (~1878 - )
Ketty (1925 - 2006)
Lucy (~1909 - )
Moises J. (1896 - 1975)
Morris (1922 - 1991)
Nissim (~1861 - 1922)
Perla (~1896 - )
Perla Bulisa (1898 - ~1992)
Rachel (1856 - 1932)
Raphael (~1770 - >1833)
Raphael (~1875 - ~1895)
Raphael Ii (~1896 - )
Regina (1890 - 1979)
Reina “Renne” (~1891 - 1968)
Sarah (1886 - 1974)
Shlomo (1928 - 2009)
Sultana (1892 - 1987)
Susan (1923 - 2000)
Vida ( - <1875)
Vittoria Joia (~1879 - )
Yaacov (1764 - 1815)
Yacov (~1849 - 1933)
Yeoshua Salvo (1926 - 2008)
Rebibo
Abraham ( - ?)
Emile (1911 - 1991)
Laura (? - )
Reby
Olivia (? - )
Recamier
Recanati
Albert (? - )
Benny (? - )
Isaac (? - )
Rachel ( - ?)
Roland (? - )
Recanti
Samuel ( - ?)
Recca
Rechenstein
Bess (? - )
Reches
Recht
Samuel (1819 - 1879)
Rechter
Rechtman
Felipe (? - )
Jeanne (~1928 - ~2000)
Josephine (1921 - 1989)
Menahem (1931 - 2013)
Roni (? - )
Previous · Next