Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Kattan
David ( - ?)
Dinah (Diana) (1935 - ?)
Eduard ( - ?)
Gabriel ( - ?)
Haron ( - ?)
Heskel ( - ?)
Israel ( - ?)
Margalit ( - 1996)
Moise (1932 - 1982)
Odette (1934 - 2003)
Samira (1941 - 2010)
Sarah ( - ?)
Shabetay ( - ?)
Shara ( - 1946)
Sion ( - ?)
Sion (? - ?)
Sofia ( - ?)
Sulman ( - ?)
Taufiq, Eliyahu (1900 - 1970)
Violet (1912 - 1984)
Yacoub ( - ?)
Kattan Djamous
Kattan-Sagy
Kattash
Esther (1917 - )
Joseph ( - 1964)
Mordecai (1919 - )
Rebecca (1915 - )
Kattenberg
Katwijk
Saartje (Van) (1739 - ?)
Katyat
Katz
UNNAMED ( - ?)
Abraham ( - 1829)
Aharon Yitzchak ( - 1941)
André (1892 - 1954)
Arie (1928 - 1980)
Baruch (1720 - 1795)
Bernard (1841 - 1913)
Berthe (1887 - 1980)
Brauendel ( - 1629)
Claude (1922 - 1944)
Daniel (1884 - 1918)
Dvora Leah ( - 1941)
Edith (1916 - 1979)
Elie ( - ?)
Eva (1948 - 2008)
Fernand (1882 - 1944)
Francis (1924 - 1976)
Georges (1889 - 1964)
Hélène (1809 - 1848)
Hélène (1877 - )
Hélène (1922 - )
Herbert (1907 - 1956)
Irene (1902 - 1989)
Isidor Rubin (1911 - 1941)
Jacqueline Marthe (1914 - 1996)
Dr. Jo ( - ?)
Joseph, “Joè“ (1898 - 1923)
Josias ( - <1753)
Larry Selwyn (1957 - 2020)
Moshe (1920 - 1991)
Nathan ( - ca1946)
Nathan (1826 - )
Noach Leib ( - 1941)
Paul, Folen (1761 - 1823)
Rachel (1879 - 1958)
Rachel, Reichel, Régine (ca1785 - 1855)
Renée (1886 - 1918)
Rose ( - ?)
Salomon (1802 - ?)
Salomon (1876 - )
Shulamit ( - 1941)
Soly ( - ?)
Tikva (1914 - 1975)
Two Girls ( - ?)
Yaacov (1913 - ~1992)
Yehuda ( - 1996)
Zelle (1883 - 1943)
Katz Abadi
Katzaf
Katzav
Cadouri (? - 2008)
Katzeff
Katzenellenbogen
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Bonna ( - ?)
Hershel (1753 - 1831)
Isaac (1465 - 1530)
Isaac (1465 - 1530)
Meir (1482 - 1565)
Meyer Wahl ( - 1630)
Miriam ( - ?)
Samuel Yehuda (1521 - 1597)
Samuel, Jehuda (1521 - 1597)
Saul Wehl (1545 - 1617)
Katzigera
Katzigeras
Katzir
Katz(Kahn)
Katzman
Kauffman
Kauffmann
Kaufman
Alfred Morris (Sonny) (1920 - 2008)
Bernard (1898 - 1952)
Brian Alan (1953 - 1994)
Charlotte (1915 - 2003)
Clara (1894 - 1944)
David (1920 - ?)
Ellis (1890 - 1921)
Frederic "Fred" (1921 - )
Harry (1881 - 1956)
Hettie ( - ?)
Irving (1910 - 1982)
Lazer (~1854 - 1911)
Dr Lewis Dallas (1913 - 1983)
Lylyan (1907 - 2000)
Mollie (1898 - 1987)
Rebecca (Becky) (~1889 - 1955)
Sara Lillian (1912 - 1981)
Sara Miriam (1898 - 1985)
Thomas (1940 - 1976)
Kaufmann
Elisabeth (1809 - ?)
Gertrude (~1808 - >1873)
Johann (1821 - ?)
Johann Josef (1818 - ?)
Johanna (Janka) (1899 - )
Livia - Lili (1915 - )
Louis (1889 - 1966)
Manfred (1923 - 1943)
Maria Catharina (1776 - )
Roger (1886 - 1947)
Urs Joseph (1776 - )
Urs Victor (1756 - )
Zlatica Aranka ( - 1942)
Kaukau
Kawinski
Kay
David ( - ?)
Louise ( - ?)
Mayer (1915 - 1992)
Previous · Next