Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Rosenberg
Harold ( - ?)
Harris (? - )
Henry Rupert (1847 - )
Herman (1876 - 1957)
Homer Erwin (1915 - 1997)
Jacques (1953 - ca2010)
Jeanne ( - ?)
Jill (? - )
Joseph, Salomon (>1877 - ?)
Leon Roche (1907 - 1980)
Lucienne ( - ?)
Marcus (1914 - 1957)
Marla (? - )
Michel (1957 - 2014)
Mildred (1920 - )
Mildred (1946 - 2004)
Morris (1906 - 1997)
Olivia (? - )
Raymond (? - )
Raymond (1949 - 2019)
Rodolphe ( - ?)
Roy (? - )
Sandi (? - )
Sara (1829 - 1886)
Sarah I. (~1880 - 1960)
Simeon (1904 - )
Sofia ( - ?)
Sonya, Sunny (1943 - 2011)
Rosenberger
Ivonne (? - )
Rosenblath
Rosenblatt
Alan (? - )
Alta Pessa (1856 - 1933)
Gertrude (1927 - 1977)
Samuel (1914 - )
Rosenblaum
Charlotte (1891 - 1980)
Rosenbloom
Abraham Edward (1896 - 1977)
Arnold (1929 - 1989)
Isaac (1884 - )
Miriam (1923 - 1993)
Shaked (? - )
Yale ( - 1962)
Rosenblum
Daniel Webster (1902 - 1979)
Rosenbluth
UNNAMED ( - ?)
Helena (1903 - 1990)
Rosencranz
Lipke (~1849 - )
Rosencrown
Sarah (1901 - 1989)
Rosendgarten
Rosenfeld
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (1915 - )
Aimee (1913 - )
Aldo (1918 - 1923)
Armand ( - ?)
Benzion ( - ?)
Dalit (? - )
Daniel (? - )
David Alidor (~1857 - )
Deborah (? - )
Diana (1931 - 1990)
Ernestine (1878 - 1955)
Felix (1915 - 2008)
Fernande (? - )
Fréderic (1815 - 1872)
Fredéric (1894 - 1956)
Herman (? - )
Herman (1926 - 1972)
Isidore (1880 - 1945)
Jacqueline (? - )
Jennifer (? - )
Joan (1932 - 2002)
Joav (? - )
Joe (1928 - ?)
Léa (1892 - 1969)
Léon ( - ?)
Léon, Samuel (1864 - 1929)
Leonie (1911 - 1922)
Letal (? - )
Lior (? - )
Luna (? - )
Marcel (1918 - 1948)
Marcelle, Madeleine (1901 - 1984)
Max (1910 - 1987)
Mayer, Max (1874 - 1939)
Moshe (? - )
Richard (1914 - )
Samuel (1789 - 1862)
Victor (? - )
Wolf ( - ?)
Rosenfeld-Tawil
Rosenfelder
Rosenfield
Betsy (1889 - 1951)
David ( - ?)
Rivka (1874 - 1942)
Rosie (1889 - 1976)
Rosengard
Rose (? - )
Rosengarten
Chana (1879 - )
Chaya Sora (1804 - )
Esther Mirrel (1873 - )
Ezreel (1818 - 1877)
Ezreel (1883 - )
Henna (1896 - 1978)
Kreindel (1870 - )
Kreindel (1881 - )
Menachem Mendel (1887 - 1988)
Meyer (1793 - )
Meyer Yaakov (1842 - )
Pearl Malka (1885 - )
Tilla (1880 - )
Tuvia Toblatt (1866 - )
Velvel Zev (1861 - 1926)
Wolff Leibish (1848 - )
Yisroel Hirsh (1847 - )
Rosenhead
Maurice (? - )
Rosenheck
Sophie (1895 - 1962)
Rosenhek
Rosenholz
Rosenkrantz
UNNAMED (~1891 - )
Rosenkrantz (Hilsenrad)
Joseph (1884 - 1957)
Rosenkranz
UNNAMED (~1829 - ?)
Rosenman
Rosenstein
Michel Emer (1906 - 1984)
Rosenstein Arviv
Rosenstock
Achille (1868 - 1943)
Anne (1939 - 1982)
Camille (1882 - 1967)
Louis Franck (1906 - 1991)
Odette, (1914 - 1999)
Rosenstone
Rosenstreich
Bari (? - )
Rosensweig
Abraham (1891 - ?)
Anita (1923 - 1976)
Ida ( - 2005)
Israel (1896 - )
Minnie (1899 - )
Nathan (1861 - )
Rebecca (1893 - )
Rosenthal
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (1830 - 1889)
Aaron ( - ?)
Abraham (1886 - )
Adena Ph.d (1950 - 2020)
Angelo (1862 - 1918)
Asher (ca1869 - 1938)
Becky (? - )
Betty ( - ?)
Charlotte ( - ?)
Charlotte (1899 - ?)
Daniel (? - )
David (? - )
David (1840 - ?)
Eleanor ( - ?)
Elvira (? - )
Esther (? - )
Esther (1863 - 1947)
Esther (1864 - ?)
Eva ( - 1926)
Fanny (1884 - )
Gabriel (1887 - )
Gerty (1894 - )
Golda ( - ?)
Haim (1864 - ?)
Harry (>1901 - )
Helen ( - ?)
Helene (1906 - 2000)
Henry ( - ?)
Herman ( - ?)
Hirsh (>1888 - <1970)
Isaac (1897 - )
Jacob ( - ?)
Jacques ( - ?)
Jeffrey (? - )
Jenny (1892 - )
Joseph ( - ~1960)
Joseph (1870 - >1955)
Joseph (1904 - ?)
Joseph K ( - ?)
Joshua, Melekh (1851 - ?)
Lea ( - ?)
Leah (1866 - ?)
Lena ( - ?)
Léon (? - )
Léon (1890 - 1966)
Léon (1907 - 1996)
Lieb (1848 - ?)
Liza ( - ?)
Liza (? - )
Louis (1890 - )
Matilda (1889 - 1946)
Maurice ( - ?)
Michael (1853 - )
Miriam (1914 - )
Moise, Moshka (1830 - ?)
Myriam (1874 - ?)
Nadene (? - )
Pitsè (>1867 - ?)
Rachel ( - ?)
Rebecca (ca1894 - ?)
Rivka (1872 - ?)
Rivkah ( - ?)
Susan (1962 - 2010)
Uri (? - )
William (1875 - 1955)
Yisrael Barukh (1858 - ?)
Zoe (? - )
Rosenwald
Rosenwax
Rosenzvit
Mara C. (? - )
Marcelo ( - ?)
Miguel (? - )
Ricardo A. (? - )
Rosenzweig
UNNAMED ( - ?)
Abraham ( - ?)
Anita (1929 - 1986)
Benjamin (1890 - )
Bertha (1897 - )
Emma (1894 - )
Gabriel Gabor Gerson (1842 - ~1906)
Ignatz (1819 - 1897)
Isaac ( - ?)
Jack (1920 - 1979)
Jacob (1896 - 1968)
Jacob (Jack) (1885 - )
Jenny (1892 - 1985)
Jill (? - )
Julius (1896 - )
Max (1900 - ?)
Rachel ( - 2010)
Ramon (1927 - 1982)
Rivka (1918 - )
Samuel (1852 - )
Sarah ( - ?)
Shimon Wulff (1865 - 1936)
Shmaryahu (1914 - 1963)
Sidney (1905 - 1964)
Rosero
Zenon Izurieta (? - 1991)
Rosero Barba
Roseth
Rosha
Arje ( - ?)
Eliyau ( - ?)
Izhak (? - )
Yossi (? - )
Roshenzamir
Rosi
Rosilio
Rosin
Nadege (? - )
Rosinger
Rosio
Fortunée Totsy (1920 - )
Joseph (1879 - ?)
Ralph (1918 - )
Victorine (1924 - 1926)
Rosman
Anna ( - ?)
Previous · Next