Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Sanders
Julia (1812 - )
Kevin (? - )
Margarita ( - ?)
Noah (? - )
Olivia (? - )
Ryan (? - )
Sahrala, Sarah (1837 - 1902)
Sanderson
Judy Segal (? - )
Sanderwitch
Harris (1860 - ?)
Isaac (1867 - ?)
Jacob (1881 - ?)
Jane (1877 - ?)
Kate (1879 - 1954)
Lewis (1873 - ?)
Simon (1839 - ?)
Yetta (1860 - ?)
Sandhiem
Sandler
Bracha (? - )
Haim (? - )
Haya (? - )
Jason (? - )
Reuven ( - ?)
Yocheved (? - )
Sandmeyer
Sandoval
Sandoval Serrano
Sandoz
Marie Elisabeth (<1739 - ~1774)
Sandoz-Otheneret
Sandra
UNNAMED (? - )
Sandre De Wadeleux
Sandri
Carlotta ( - <1945)
Sandrin
Madeleine (1882 - 1937)
Sandrovich
Sands
Saner
Sanguineti
Sanig
Golda ( - ?)
Paul (1926 - 1998)
Sydney ( - ?)
Sankari
Olga (? - )
Sannicolo
Mireille (? - )
Sano
Sans
Sans Nom
Sanseverino
Giovanna (~1340 - ~1395)
Sansino
UNNAMED (? - )
David ( - ?)
David (? - ?)
Fortunée (1921 - 1988)
Jeanette (? - )
Livnat (? - )
Renée (? - )
Salomon (? - )
Sarah, Sarina ( - 1935)
Sanson
Sanson-Stern
Santa Aoi
Santa Maria
Santer
Santi
Santiago
Jean Pierre (1947 - 1992)
Santini
Mylene (? - )
Santone
Saniar ( - ?)
Santos
Santos Mathiazzi
Santos Mattiazzo
Santos Ramires
Santosh
UNNAMED ( - <2000)
Sadashiv (? - )
Shirihari (? - )
Subramaniam (? - 2000)
Three Sons (? - )
Sanua
UNNAMED ( - ?)
Claude (? - )
David ( - <1954)
Fortunee (1924 - 1975)
Henri (1909 - 1976)
Jacqueline (1934 - 1999)
Ralph (? - 2009)
Raphael ( - ?)
Victorine (1908 - )
Sanz
UNNAMED (? - )
Jean (1918 - 1976)
Saoul
Abel Saul (1910 - 1978)
Sapan
Sapcha
Saper
Sapha
Tina ( - ?)
Saphiere
Adolph (~1870 - )
Leopold (~1902 - )
Lily L (1895 - 1966)
Pauline (1893 - )
Theodore (1899 - 1962)
Saphir
UNNAMED (? - )
Egon (1913 - 1975)
Sapienza
Sylvana (? - )
Sapir
Prof Anna (? - )
Einat (? - )
Erez (? - )
Eyal (? - )
Guy (? - )
Itamar (? - )
Shachar (? - )
Shai (? - )
Shay (? - )
Shmuel Asher (1907 - 2000)
Saporta
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Albert ( - ?)
Flora (1892 - 1969)
Jacqueline (? - )
Jacques (1925 - 2006)
Licette (? - )
Moses ( - ?)
Sarah ( - ?)
Vitali ( - ?)
Sapoundzakis
Jean ( - ?)
Sapriel
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (1898 - 1970)
Abraham (1907 - 1984)
Adila (1880 - ?)
Albert ( - ?)
Albert (? - ?)
Maitre Albert (1872 - 1936)
Albert (~1893 - 1965)
Alice ( - ?)
André (1914 - 2010)
André (1927 - 2020)
Ari (? - )
Baracat, Barouk (~1850 - ?)
Benoit ( - ?)
Benoit (? - ?)
Caroline ( - ?)
Caroline ( - ?)
Caroline (1884 - ?)
Charles ( - ?)
Charlotte, Esther (1914 - 1974)
David (? - )
David (~1854 - ?)
Denise (1912 - 2000)
Donacienne ( - ?)
Elie ( - ?)
Elise (? - )
Esther ( - ?)
Esther (1884 - 1943)
Families ( - ?)
Guy ( - ?)
Guy (? - )
Henri ( - ?)
Henri (? - )
Ibrahim ( - ?)
Ibrahim (1886 - ?)
Isaac (1892 - 1992)
Isaac, Zachetto (1844 - 1910)
Jacques (? - )
Jacques (1881 - ?)
Jean-Claude (1924 - 1998)
Jeremy (? - )
Joanne (? - )
Joseph (1885 - ?)
Josette (? - ~1908)
Khalifa, Joseph (1888 - )
Kim, Rachel Collette (1956 - 2020)
Marc Alain (1952 - 2020)
Marcel (? - )
Marguerite ( - ?)
Maurice, Moussa (1889 - ?)
Michel ( - ?)
Michel ( - 1875)
Michel Bey ( - ?)
Michel ( - ?)
Michel (? - )
Michel (1882 - ~1942)
Moise ( - ?)
Mourad, André (1883 - 1975)
Paula (~1916 - ~1940)
Rachel (1876 - 1956)
Rachel (1880 - ~1975)
Raymond (? - ?)
Several ( - ?)
Suzette ( - ?)
Yvette ( - ?)
Zaki ( - ?)
Saprisa
Sara
Saraceno
Saraf
Omer (Ben) (? - )
Saragossi
Isaac (1900 - 1936)
Joseph ( - 1924)
Joseph (? - )
Saragoussi
UNNAMED ( - ?)
Sarah
Sarah.
Saranga
Alegrina (1900 - 1970)
Avram ( - ?)
Sarango
Octavio (? - )
Sarcedoti
UNNAMED ( - ?)
Sarcia
Sarda
Bona (1898 - 1994)
Joyce ( - ?)
Sardal
UNNAMED ( - ?)
Elie (1903 - 1933)
Ezra ( - ?)
Margo (1915 - ?)
Margot ( - ?)
Sardar
UNNAMED ( - ?)
Luna ( - ?)
Rabbi Mordechai (1925 - 2007)
Sardas
Sardass
Sardell
Mazal ( - ?)
Sardi
Parker (? - )
Sareen
UNNAMED (? - )
Sarel
Saremi
Zahra (? - )
Saremont (Sauremont
Saret
Sarett
Sarfarty
Rebecca (1890 - ?)
Sarfati
UNNAMED (? - )
Aharon ( - >1465)
Behora Zinbul (~1870 - 1939)
Katherine (1857 - 1920)
Marc (1908 - 1983)
Miriam ( - 1878)
Moshe (1892 - 1956)
Sarah ( - ?)
Selomoh ( - >1465)
Shira (? - )
Previous · Next