Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Ravia
Ravinel
Amélie (De) (1863 - 1937)
Ravines
Ravit
George ( - ?)
Ruth Margaret (1899 - 1996)
Ravital
Ravitz
Joshua (? - )
Raviv
Ravivo
Ravizada
Zohara (1957 - 2016)
Rawal
Rawas
UNNAMED ( - ?)
James, "Jimmy" (1944 - 2002)
Rawass
Rawdah
Kamal (? - ?)
Rawe
Wilma ( - ?)
Ray
Ava (1960 - 1965)
Krishna (1922 - )
Matthew Burrow (1870 - 1950)
Raycraft
Raye
Rayek
Bolissa ( - ?)
Chochana ( - ?)
Elie, Raphael Setton (1873 - 1948)
Jacob ( - ?)
Joseph (1795 - 1879)
Rahlo ( - ?)
Selim (1869 - 1941)
Rayjali
Raykh
Rayman
Raymond
UNNAMED ( - ?)
Albert (ca1881 - 1955)
Anthony (1944 - 2016)
Aslan ( - 2003)
Basil Joseph (1919 - 1992)
Cecil (1918 - 1989)
Edward Benjamin (1874 - 1930)
Elias Meyer (1885 - 1974)
Ellis Benjamin (1878 - 1951)
Flora ( - ?)
Isaac (1919 - )
Jack ( - 1932)
Kamera (~1870 - ?)
Luna (1922 - )
Philip Isaac (1922 - )
Rachel (1872 - 1965)
Raphael Benjamin (1876 - 1949)
Sara (1917 - )
Simha ( - 1949)
Sophie (1882 - 1918)
Raymond D'eaux
Raynal
Arnaud, Jean (1920 - 1983)
Denise (1907 - 1993)
Raynaud
Rayner
Ellis Rahamim (1921 - 1993)
Raynor
Rayson
Raz
Dafna (1964 - 2020)
Sari (1960 - 2015)
Razafinjato
Michel (1936 - 1977)
Razanovich De La Raza
Razavi
Razinovski
UNNAMED ( - ?)
Jacques (1923 - 1996)
Razon
Razook
Razvinofsky
Léa ( - ?)
Rea
Read
Amelia (1848 - 1926)
William ( - ?)
Reader
Readhead
Readman
Ready
Reagan
Real
Reali
Emma (1890 - 1956)
Reating
Rebby
William Elijah (1895 - 1985)
Rebecca
Rebeiz
Anis (1898 - 1976)
Chikri (1853 - ?)
Constantin, Tino (1936 - 2019)
Dr. Constantine (1858 - ?)
Elias, Chucri (1825 - ?)
Faddoul (1860 - ?)
Farjallah (1856 - ?)
Marcelle (1900 - ?)
Marie (1873 - ?)
Tanios (1900 - ?)
Zarifeh (1851 - 1923)
Rebi
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Abraham "Abramo" (1884 - 1969)
Alfred (1924 - 2007)
Anna (1922 - 1979)
Avraham (~1893 - <1900)
Avraham Yitzhak (~1820 - ~1875)
Chaim Eliah (~1856 - ~1919)
David (1968 - 2012)
Diana A. (1902 - 1989)
Eli (~1924 - 1953)
Ida (~1900 - )
Isaac Jacob (1889 - 1961)
Itzhak (1735 - 1825)
Jacob (1920 - 1991)
Jacob (1921 - 2008)
Joseph ( - ~1914)
Ketty (1925 - 2006)
Moises J. (1896 - 1975)
Morris (1922 - 1991)
Nissim (~1861 - 1922)
Perla (~1896 - )
Perla Bulisa (1898 - ~1992)
Rachel (1856 - 1932)
Raphael (~1770 - >1833)
Raphael (~1875 - ~1895)
Raphael Ii (~1896 - )
Regina (1890 - 1979)
Reina “Renne” (~1891 - 1968)
Sarah (1886 - 1974)
Shlomo (1928 - 2009)
Sultana (1892 - 1987)
Susan (1923 - 2000)
Vida ( - <1875)
Vittoria Joia (~1879 - )
Yaacov (1764 - 1815)
Yacov (~1849 - 1933)
Yeoshua Salvo (1926 - 2008)
Rebibo
Abraham ( - ?)
Emile (1911 - 1991)
Reby
Recamier
Recanati
Rachel ( - ?)
Recanti
Samuel ( - ?)
Recca
Rechenstein
Reches
Recht
Samuel (1819 - 1879)
Rechter
Rechtman
Jeanne (~1928 - ~2000)
Josephine (1921 - 1989)
Menahem (1931 - 2013)
Yakoov (~1900 - ~1944)
Recinto
Reda
Redding
Reddy
Reder
Reder Kornstein
Max (1908 - 1976)
Reders
Redier
Redland
Redler
Freda (1918 - )
Redman
David ( - 1983)
Redondo
Redouani
Redstone
Reece
Clifford Mansel Q.c. (1894 - 1973)
Reed
Jon ( - 2020)
Mervyn ( - 2003)
Peter ( - 2004)
Reeder
Reef
Reem
Reens
Hannah Rains (1860 - 1948)
Sara (1843 - 1930)
Rees
Aleida (Van) (1867 - ?)
Kenneth (1921 - 1997)
Reese
Benita (1897 - 1919)
Irma (1921 - )
Melvin (1896 - ?)
Naomi Dilly (1899 - 1973)
Reeve
Regadas
Regade
Regenstreif
Regev
Regina
Previous · Next