Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Sée
Gerschel (1803 - 1803)
Gerschel (1804 - 1804)
Gershell Gerson (1743 - 1804)
Gerson (1806 - )
Gerson (1813 - 1820)
Gerson (1823 - )
Gerson (1831 - )
Gerson Léon (1804 - )
Gustave (1821 - )
Gustave (1832 - )
Gustave (1834 - 1834)
Hélène (1871 - 1955)
Henri (1823 - )
Henriette (1794 - 1864)
Henriette (1812 - 1891)
Henriette (1817 - )
Henriette (1833 - )
Hirtzel Benjamin (1770 - 1819)
Isaac (1737 - )
Isaac (1780 - 1855)
Isaac Heymann (1827 - )
Isaac Léopold (1821 - )
Isaac Léopold (1831 - 1910)
Jacob (1805 - 1805)
Jacob (1806 - 1806)
Jacob Leib (1799 - 1877)
Jacques (1800 - 1853)
Jacques (1818 - )
Jacques (1823 - 1828)
Jacques (1869 - 1949)
Jacques Charles (1824 - 1849)
Jean-Pierre ( - 1940)
Jeanne (? - )
Jeanne (1809 - 1880)
Jeannette (1808 - 1808)
Jeannette (1814 - )
Jeannette (1820 - )
Jeannette (1829 - 1911)
Jeannette Schimel (1805 - 1821)
Joseph Daniel (1773 - 1837)
Joseph Daniel (1810 - )
Joseph Mayer (1839 - )
Judas Léon (1806 - )
Judith (1829 - )
Judith (1829 - )
Julie (1805 - )
Julien (1839 - )
Kentelé (1801 - )
Kentelé (1807 - 1807)
Laure (1860 - 1915)
Lazare Cerf (1824 - )
Léon (1877 - 1960)
Léon, Jack Billie (1912 - 1995)
Léontine (1838 - )
Léopold (1812 - )
Léopold (1822 - 1904)
Louis (1901 - 1994)
Louis Albert (1848 - )
Louise (1838 - )
Louise (1840 - 1910)
Madeleine (1815 - )
Madeleine (1826 - )
Maerle, Merlen (1720 - 1794)
Marc (1811 - )
Marc Daniel (1827 - 1912)
Marie (1827 - )
Marie (1832 - )
Marie-Anne (1819 - 1821)
Michel (1830 - 1859)
Michel Meyer (1800 - )
Minette Mindel (1802 - 1821)
Netsor (1813 - 1814)
Palmire (1829 - )
Paul Théophile (1842 - )
Pauline (1811 - )
Pauline (1811 - 1885)
Pauline (1817 - 1820)
Pauline (1824 - )
Pauline (1834 - )
Rachel (1815 - )
Rachel Miriam (1820 - )
Raymond (1876 - 1917)
Reine (1874 - 1962)
Rellé (1794 - 1798)
Rosalie (1835 - 1836)
Rosette (1802 - 1836)
Rosette Reissel (1808 - ?)
Rosine ( - ?)
Rosine (1770 - 1848)
Rosine (1810 - )
Rosine (1824 - 1861)
Salomon (1765 - 1835)
Salomon (1795 - )
Salomon (1796 - 1864)
Salomon (1801 - 1801)
Salomon (1802 - 1802)
Salomon (1806 - )
Salomon (1811 - 1892)
Salomon Alphonse (1832 - ?)
Samuel (1779 - 1862)
Samuel (1805 - ?)
Sara (1807 - )
Sara Ester (1821 - )
Scheinelé (1807 - 1807)
Scheinlé (1777 - )
Schlomo Salomon (1713 - 1746)
Schoenlé (1803 - )
Simon (1796 - )
Simon (1809 - )
Simon Heymann (1836 - 1869)
Théodore (1817 - 1817)
Seeger
Seeligmann
Seemer
Marguerite (1926 - 1969)
Seethaler
Seewald
UNNAMED (? - )
Khana Gittel (1900 - 1962)
Sefain
Roni (1962 - 1987)
Zvi (1937 - 1980)
Sefana
Sefor
Cecilia ( - ?)
Seftel
Segal
Rabbi ( - ?)
Anna (1893 - 1964)
Baroukh (? - )
Barry (? - )
Bradley (? - )
David (? - )
Geoffrey (1941 - 1943)
Hettie (1870 - 1948)
Hezkiyohu (1996 - 1996)
Israel (1903 - 1984)
Jason (? - )
Lauren (? - )
Mark ( - ?)
Pinhas (Paul) (1907 - 1996)
Ricardo (? - )
Rivca ( - 1982)
Baron Samuel (1902 - 1985)
Scott (? - )
Segall
Segal(Levy)
Eve (Rifge) (? - ?)
Flore (Faye) (1792 - )
Isac (? - ~1812)
Segel
Robyn (? - )
Segelman
Igal (? - )
Segev
Avi (? - )
Mika (? - )
Naomi (? - )
Yoav (? - )
Zoe (? - )
Segev (Smouha)
Seghayer
Albert ( - ?)
Eli (? - )
Léonie ( - ?)
Marcelle ( - 2009)
Naim ( - ?)
Suzanne ( - ?)
Vivi (? - )
Yehouda ( - ?)
Seglovich
Sara (? - )
Segni
Jacov (Di) (? - )
Segond
Marine (? - )
Philippe (? - )
Segraz
Segre
UNNAMED ( - ?)
Bruna (? - )
Lazzaro ( - ?)
Luciana Silvia (1919 - )
Marcello (1887 - ?)
Victoria (? - ?)
Segud
Seguela
Helene ( - ?)
Louis Emile (1834 - 1902)
Segues
Seguin
Segura
Victoria (1904 - 1945)
Sehaik
Bertha (1925 - 1998)
Eliahou ( - ?)
Elie Zahor (? - )
Elie (? - )
Hannah ( - ?)
Nava (? - )
Rina ( - ?)
Yehuda ( - ?)
Sehaiq
Farha (1905 - 1986)
Mordechai ( - ?)
Sehayek
UNNAMED ( - ?)
Aziza ( - ?)
Chahla ( - ?)
Daisy ( - ?)
Daniel ( - ?)
David ( - ?)
David ( - ?)
Doris ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Fahima ( - ?)
Fahima ( - ?)
Gourji ( - ?)
Habiba ( - ?)
Haim ( - ?)
Heskel ( - ?)
Heskel ( - ?)
Heskel ( - ?)
Heskel (? - )
Heskel Sykes (ca1883 - ca1910)
Josephine ( - ?)
Khatoun ( - ?)
Khedouri ( - ?)
Marcelle ( - ?)
Marcelle ( - ?)
Menashe ( - ?)
Moses ( - ?)
Moses, Moshi Schayik (1875 - 1948)
Naima ( - ?)
Nessim ( - ?)
Orna ( - ?)
Reuben ( - ?)
Rita ( - ?)
Rosa ( - ?)
Ruth ( - ?)
Salman ( - ?)
Salomon ( - ?)
Sasson Ezra Sasson (1840 - 1901)
Shaul ( - ?)
Shaul (? - )
Shlomo ( - ?)
Valentine ( - ?)
Violette Ishayek (1912 - 2006)
Sehayek Sassoon
Sidney Menashe Selim (1912 - 2004)
Sehayik
UNNAMED ( - ?)
Benjamin ( - ?)
Ezra ( - ?)
Hilda (1925 - 1999)
Isaac ( - ?)
Joseph (? - )
Marcelle (ca1912 - 2007)
Moise (? - )
Naima ( - ?)
Rachel ( - 1885)
Rahmin (? - )
Régina Menashe (1903 - 1997)
Saleh ( - ?)
Shlomo ( - ?)
Seiag
Seiarhon
Catherine Charcon (>1919 - ?)
Giola, Julia Charcon (1910 - 1992)
Jacob Charcon (1918 - ?)
Regina Charcon (1911 - ?)
Reuben (1880 - ca1950)
Vergini Charcon (1913 - ?)
Seidel
David (? - )
Seiden
Daniel (? - )
Eric (? - )
Matthew (? - )
Michael (? - )
Seidenberg
Seidenfeld
Seidman
Seif
Yitzchak Icek (1837 - ?)
Seifert
Seiffert
Rosa (1879 - )
Seig
Seigel
Anna (1871 - 1935)
Seiler
Marta (? - )
Seinjet
Seitel
Seitre
Seitz
Lena, Leona M (1904 - 1966)
Seiver
Seivy
Maurice (? - )
Seixas
Sejtman
Sekalovitch
Ruth (1923 - 1972)
Sekel
Seker
Efrat (? - )
Ehud (? - )
Elad (? - )
Yehuda (? - )
Seksek
Bellara (1881 - )
Claire (1913 - ~2008)
Desire (1928 - 1991)
Gilette, Ourida (1924 - 2013)
Ichoua (1806 - 1893)
Ichoua (1869 - )
Isaac (1870 - )
Jacob (1881 - )
Joseph (1846 - 1897)
Marcelle (1917 - )
Marie (1876 - )
Nedjma (1876 - 1947)
Nedjma (1888 - 1890)
Nedjma (1891 - )
Rachel (1877 - )
Samuel (1843 - 1898)
Suzanne (1915 - ~2012)
Seksik
Messaoud (1866 - 1893)
Sela
Previous · Next