Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Sciama
Rose (1805 - 1815)
Rosette (1918 - 2006)
Sabrina (? - )
Salomone, Edmond (1909 - 1980)
Sandra (? - )
Sarah (1928 - 1929)
Silvana (? - )
Sophia, Esther (1888 - 1963)
Stefania (? - )
Victor (1825 - 1850)
Sciame
Sciamla
Sarina (1852 - 1906)
Sciamma
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Albert, “Bouly” (1931 - 1999)
Andre (? - )
Clement ( - ?)
Colette (? - )
Heidi (? - )
Joseph (1916 - 2005)
Maurice (1907 - 1967)
Piera (? - )
Science
Scimemi
Scinasi
Camille (? - )
Sciomachen
Sciumaria
Moise ( - ?)
Regina (1896 - 1982)
Sciunnach
Sciuto
Elie ( - ?)
Guedalia ( - ?)
Joseph (1904 - 1986)
Marceline (? - )
Sckiza
Arthémise (1916 - )
Scoazec
Scobbi
Scolar
Scorah
David (? - )
Scott
Albert Nelson (1899 - 1979)
Ellen (~1973 - 2018)
Paul Anthony (1962 - 1986)
Richard Louis (1922 - 2012)
Scott-McCarthy
Scotti
Adrienne (1912 - ?)
Scraiui
Rita (1880 - 1925)
Scribner
Scullion
Scully
Maureen ( - ?)
Maureen (1928 - 1995)
Scwartz
Sdanga
Marco (? - )
Sdraffa
Ester ( - ?)
Seal
Elizabeth (? - )
Seaman
Seaman-Harris
Searle
Carolyn (? - )
Searles
Sears
Seasonwein
Seaton
Sebag
UNNAMED (? - )
Dan (? - )
Henri (1925 - 2005)
Jacques ( - ~1945)
Jacques (? - )
Nicolas (? - )
Ori (? - )
Shahar (? - )
Sylvain (? - )
Vincent (? - )
Seban
Sebanne
Sebaoun
Aïcha (1854 - 1907)
Sebbag
Sebbagh
Stephanie (? - )
Sebban
Albert (? - )
Rachel (? - ?)
Sebbanne
Sebel
Dalia (? - )
Sebelius
Oren Arthur ( - 1974)
Sebeo
UNNAMED ( - ?)
Abby (1946 - 1947)
Cesar ( - ?)
Claude (? - )
Denise (? - )
Huguette (? - )
Jacques (? - )
Lilliane (? - )
Simone (? - )
Victor ( - ?)
Sebi
Jamile (? - )
Sebrinski
UNNAMED ( - ?)
Sebton
UNNAMED (? - )
Adèle (1878 - 1952)
David ( - ?)
Elie (1843 - 1908)
Esther ( - ?)
Luna (1908 - 1989)
Secan
Erik (? - )
Sechayek
Farha ( - ?)
Sechez
Amelie, Josephine (1837 - 1924)
Sechter
Drora (? - )
Seckington
Winifred anne (1908 - 1983)
Seckler
Deborah (? - )
Secretan
Simone ( - ?)
Sedacca
Yomtov ( - ?)
Sedbon
Benjamin (? - ?)
Daniela (? - )
Gilbert (? - )
Yossi (? - )
Seddik
Emilie (? - )
Marc (? - )
Sedley
Brian Martin (1941 - 2003)
Sedliar
Sednaoui
Sée
Abraham (1698 - 1757)
Abraham (1775 - 1808)
Abraham (1794 - 1844)
Abraham (1807 - 1887)
Abraham (1808 - 1808)
Abraham (1825 - )
Abraham Adolphe (1819 - )
Abraham Jacques (1798 - )
Achille (1842 - )
Alexandre (1875 - 1914)
Armand (1855 - 1906)
Armand (1868 - )
Barbe-Sara (1822 - )
Béatrice (1809 - )
Benjamin (1826 - 1869)
Benjamin Nephtali (1827 - 1832)
Berthe (1862 - 1950)
Brigitte (1813 - 1822)
Camille (1847 - 1919)
Caroline (1830 - )
Charles (1832 - 1832)
Charlotte (1766 - 1839)
Daniel Heymann (1841 - 1925)
Edmond (1830 - 1909)
Edmond (1836 - 1909)
Eléonore (1830 - )
Elise (1829 - ?)
Ephraïm (1764 - )
Ephraim (1805 - )
Ephraim (1807 - 1808)
Eugène Léon (1850 - )
Fanny (1895 - 1983)
Fernand (1873 - 1944)
Féyélé (1802 - 1806)
Florentine (1810 - 1810)
Gabriel ( - <1848)
Gabrielle (1870 - 1965)
Georges (1904 - 2000)
Germain (1818 - 1896)
Germain (1837 - )
Germain (1902 - 1985)
Gerschel (1803 - 1803)
Gerschel (1804 - 1804)
Gershell Gerson (1743 - 1804)
Gerson (1806 - )
Gerson (1813 - 1820)
Gerson (1823 - )
Gerson (1831 - )
Gerson Léon (1804 - )
Gustave (1821 - )
Gustave (1832 - )
Gustave (1834 - 1834)
Hélène (1871 - 1955)
Henri (1823 - )
Henriette (1794 - 1864)
Henriette (1812 - 1891)
Henriette (1817 - )
Henriette (1833 - )
Hirtzel Benjamin (1770 - 1819)
Isaac (1737 - )
Isaac (1780 - 1855)
Isaac Heymann (1827 - )
Isaac Léopold (1821 - )
Isaac Léopold (1831 - 1910)
Jacob (1805 - 1805)
Jacob (1806 - 1806)
Jacob Leib (1799 - 1877)
Jacques (1800 - 1853)
Jacques (1818 - )
Jacques (1823 - 1828)
Jacques (1869 - 1949)
Jacques Charles (1824 - 1849)
Jean-Pierre ( - 1940)
Jeanne (? - )
Jeanne (1809 - 1880)
Jeannette (1808 - 1808)
Jeannette (1814 - )
Jeannette (1820 - )
Jeannette (1829 - 1911)
Jeannette Schimel (1805 - 1821)
Joseph Daniel (1773 - 1837)
Joseph Daniel (1810 - )
Joseph Mayer (1839 - )
Judas Léon (1806 - )
Judith (1829 - )
Judith (1829 - )
Julie (1805 - )
Julien (1839 - )
Kentelé (1801 - )
Kentelé (1807 - 1807)
Laure (1860 - 1915)
Lazare Cerf (1824 - )
Léon (1877 - 1960)
Léon, Jack Billie (1912 - 1995)
Léontine (1838 - )
Léopold (1812 - )
Léopold (1822 - 1904)
Louis (1901 - 1994)
Louis Albert (1848 - )
Louise (1838 - )
Louise (1840 - 1910)
Madeleine (1815 - )
Madeleine (1826 - )
Maerle, Merlen (1720 - 1794)
Marc (1811 - )
Marc Daniel (1827 - 1912)
Marie (1827 - )
Marie (1832 - )
Marie-Anne (1819 - 1821)
Michel (1830 - 1859)
Michel Meyer (1800 - )
Minette Mindel (1802 - 1821)
Netsor (1813 - 1814)
Palmire (1829 - )
Paul Théophile (1842 - )
Pauline (1811 - )
Pauline (1811 - 1885)
Pauline (1817 - 1820)
Pauline (1824 - )
Pauline (1834 - )
Rachel (1815 - )
Rachel Miriam (1820 - )
Raymond (1876 - 1917)
Reine (1874 - 1962)
Rellé (1794 - 1798)
Rosalie (1835 - 1836)
Rosette (1802 - 1836)
Rosette Reissel (1808 - ?)
Rosine ( - ?)
Rosine (1770 - 1848)
Rosine (1810 - )
Rosine (1824 - 1861)
Salomon (1765 - 1835)
Salomon (1795 - )
Salomon (1796 - 1864)
Salomon (1801 - 1801)
Salomon (1802 - 1802)
Salomon (1806 - )
Salomon (1811 - 1892)
Salomon Alphonse (1832 - ?)
Samuel (1779 - 1862)
Samuel (1805 - ?)
Sara (1807 - )
Sara Ester (1821 - )
Scheinelé (1807 - 1807)
Scheinlé (1777 - )
Schlomo Salomon (1713 - 1746)
Schoenlé (1803 - )
Simon (1796 - )
Simon (1809 - )
Simon Heymann (1836 - 1869)
Théodore (1817 - 1817)
Seeger
Seeligmann
Seemer
Marguerite (1926 - 1969)
Seethaler
Seewald
UNNAMED (? - )
Khana Gittel (1900 - 1962)
Sefain
Roni (1962 - 1987)
Zvi (1937 - 1980)
Sefana
Sefor
Cecilia ( - ?)
Seftel
Segal
Rabbi ( - ?)
Anna (1893 - 1964)
Baroukh (? - )
Barry (? - )
Bradley (? - )
David (? - )
Geoffrey (1941 - 1943)
Hettie (1870 - 1948)
Hezkiyohu (1996 - 1996)
Israel (1903 - 1984)
Jason (? - )
Lauren (? - )
Mark ( - ?)
Previous · Next