Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Nahom
Nahon
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (ca1862 - ?)
UNNAMED (>1862 - ?)
Abraham ( - ?)
Albert, “Abraham“ (1903 - 1959)
Alice, Lisa (1902 - ?)
Amélie (1898 - 1988)
Angele ( - ?)
Badia ( - ?)
Baruch (1923 - 1979)
Becky, Rivka, Rina (1933 - 2005)
Bella (1913 - 1980)
Benjamin (1912 - 2008)
Camille ( - 1986)
Cotita ( - ?)
Elie (1880 - >1950)
Elise, Lily (1909 - 1983)
Farida ( - 1964)
Faride ( - 1962)
Fifi ( - ?)
Flore (1893 - ?)
Fortunée ( - ?)
Isaac ( - ?)
Isaac ( - ?)
Isaac ( - ?)
Isaac (1867 - 1950)
Isaac (1871 - ?)
Jacob ( - ?)
Jacob (1874 - ?)
Jaime ( - ?)
Jaime ( - ?)
Judith ( - ?)
Julia ( - ?)
Julia (1893 - 1970)
Léon Marcel (1932 - 2001)
Licita ( - ?)
Liza (1889 - ?)
Lucette (1919 - 2011)
Lucy ( - ?)
Marguerite (1910 - 2000)
Marietta (? - ?)
Menahem ( - ?)
Menahem ( - ?)
Merima ( - ?)
Moise, “Moy“ (? - 2022)
Perla ( - ?)
Rachel (1897 - ?)
Raphaèl ( - 1963)
Rose ( - 1923)
Salomon, Shlomo (1810 - 1889)
Salomon, Shlomo (1905 - ?)
Samuel ( - >1902)
Selim, Salomon (ca1899 - 1965)
Shlomo (1873 - 1951)
Simita ( - ?)
Simone (1942 - 2012)
Vidal ( - ?)
Vidal (1845 - <1910)
Vidal (1903 - 1956)
Virginia (1888 - 1968)
Yafa-Bella (ca1876 - ca1937)
Yehouda (1871 - 1937)
Yehuda ( - ?)
Nahoum
David ( - ?)
Djamila (~1842 - 1965)
Freddy ( - ?)
Joseph, G (1904 - ~1994)
Marcelle (~1905 - 1947)
Sarah ( - ?)
Sultana ( - ?)
Suzanne (1905 - 1984)
Nahum
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - <1926)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Adolphe (1909 - 1961)
Alice ( - ?)
Alphonse. “Halfalla“ (ca1880 - 1945)
Alphonso, Eliezer (1875 - 1931)
Arthur (1909 - 1961)
Arthur Abraham (1891 - 1951)
Clément (1922 - )
Daniel, Roy (1922 - 1990)
David (1917 - )
Dennis Ephraim (1922 - ?)
Dora (1895 - 1970)
Edmond ( - 2012)
Effraim (1848 - 1889)
Effraim, Alfred (1918 - 1942)
Eileen Alice (1910 - ?)
Elie (1920 - )
Eliezer ( - 1903)
Eliezer (1878 - )
Eliezer, Jack (1916 - ?)
Ernest Myer (1894 - ?)
Esther (1890 - 1970)
Fortunée (1887 - 1941)
Halfalla ( - 1897)
Halfalla (1878 - 1963)
Halford (1899 - 1951)
Hélène ( - ?)
Hilda Hazzan (1920 - 2016)
Jack Messoud Eric Qc (1906 - 1959)
Jacques (1912 - ?)
Jacques (1921 - 2017)
Joab (Jo) (~1886 - 1958)
Joan (? - ?)
Joseph Behor (1848 - ?)
Juliet (<1925 - 2013)
Lionel Judah (1889 - 1945)
Dr. Marcel (1923 - 2003)
Maurice ( - ?)
Messoud ( - 1905)
Myra, Joy (1924 - 1991)
Nissim (1861 - ca1927)
Nissim Enrico (1892 - ?)
Odette (1914 - 2007)
Olga (1926 - 1947)
Phyliis Rosalei (1903 - 1928)
Pinhas ( - ?)
Rachel (1813 - ?)
Ralph (1927 - 1998)
Reba Eileen (1901 - 2000)
Robert (1925 - 1973)
Ruth (ca1876 - 1908)
Ruth, Vera (1920 - 1999)
Salha (<1926 - ?)
Simon ( - 1904)
Valerie (1929 - ca1961)
Victor (1858 - 1936)
Yolanda ( - ?)
Nahum Alvarez
Nahum-Alvarez
Nailen
Naïm
Carolin (1905 - 1989)
Fortunée ( - ?)
Gerson ( - ?)
Rachel (1900 - 1967)
Simy (Ben) (~1916 - )
Naima
Naimark
Nairn
Naishloos
Najar
UNNAMED (1918 - )
Albert ( - ?)
Albert ( - ?)
Albertine ( - ?)
Alegra ( - ?)
André ( - ?)
Claude ( - ?)
Cyril (1945 - 1992)
Elie (1901 - 1971)
Emile Amiel (~1911 - 1994)
Feride ( - ?)
Francis (1945 - 1960)
Haim (1876 - 1943)
Jeanne ( - ?)
Jemile (1887 - 1964)
Lucie ( - ?)
Marc ( - ?)
Marc (1912 - 1960)
Marcel ( - ?)
Michel (1946 - 1960)
Moise (1878 - 1959)
Murad ( - ?)
Paulette (1908 - 1960)
Pauline ( - ?)
Raymond (1916 - )
Rolande (1910 - 1987)
Victor (1914 - 1978)
Najer-Grant
Najera Altuzar
Naji
Joseph (ca1891 - ca1977)
Najjar
Esther ( - ?)
Najm
Najma
Naka
Nakab
Nakach
Nakache
Nakah
Teresa ( - ?)
Nakar
Hanna ( - ?)
Nakash
Ralph ( - ?)
Nakayama
Nakib
Nakios
Nakkar
Naldrett-Jays
Namak
Leibl, “Louis“ (1908 - 1965)
Zalmen, “Sam“ (1906 - 1971)
Namakshtansky
UNNAMED (1900 - 1900)
Avraham Hillel (1872 - 1918)
Khaim (1894 - 1917)
Pinkhas (1900 - 1918)
Rokhel (1898 - 1979)
Shmilik (1896 - 1918)
Velvel (1902 - 1918)
Yokhved (1905 - 1980)
Namdar
Eli (De) ( - ?)
Namer
Albert (? - ?)
Angele (1912 - ?)
Benjamin, Beno (1907 - 1984)
Linda ( - ?)
Lucie ( - ?)
Rachele (1912 - ?)
Raphael (1914 - 1981)
Rose (1903 - ?)
Sarah ( - ?)
Vicky (1905 - ?)
Namias
David (? - ?)
Judith (1762 - 1824)
Namoordy
Sally ( - ?)
Saul ( - ?)
Namor
Namran
Namroodi
Namurdi
Nancy
Nanowsky
Previous · Next