Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Kahn
Elise (1870 - 1944)
Ella (1767 - 1797)
Emélie (1848 - 1942)
Emilie (1842 - 1844)
Emma (1865 - )
Emma (1878 - 1936)
Enoch (1830 - 1918)
Ernestine (1855 - 1856)
Estelle (1856 - )
Esther, Ou Adèle (1804 - 1854)
Eve (1838 - 1838)
Eve-Elise (1847 - 1942)
Fanny (1831 - 1903)
Fanny (1842 - 1875)
Felix (1852 - )
Felix (1878 - 1939)
Félix (1881 - 1943)
Felix, Feibel (1776 - 1850)
Freida, Auguste (1875 - 1956)
Gabiela ( - ?)
Gabrielle (1882 - 1978)
Gabrielle Julie (1876 - 1937)
Georges (1879 - 1943)
Germaine Paula (1887 - 1927)
Gilbert (1914 - 1995)
Gotton (~1834 - 1909)
Greg (? - )
Helen Charlotte (1914 - 1966)
Hélène ( - 1960)
Hélène (1881 - 1970)
Hélène, Rosine (1877 - 1971)
Rabbi Henoch (1721 - 1804)
Henoch (1824 - )
Henri (1863 - 1893)
Henri (1905 - )
Henri Paul (1860 - 1924)
Henriette (1845 - ?)
Herbert Ernest (1866 - )
Herman (1869 - 1944)
Hirsch Charles (1833 - )
Hirschel (1755 - 1812)
Hyacinth (1911 - ?)
Ingrid (? - )
Isa (? - )
Isaac (1804 - 1881)
Isaac (1826 - 1910)
Isaac Caan (1610 - 1670)
Isaac Edmond (1869 - )
Isaac Jean Pierre (1890 - 1941)
Isaak (~1710 - 1797)
Isaak (1803 - 1867)
Isaak (1811 - 1900)
Jack (? - )
Jacob (1828 - )
Jacob Emanuel (1903 - 1961)
Jacob Joseph (1871 - 1918)
Jacques (1789 - )
Jacques (1794 - 1876)
Jacques (1815 - 1905)
Jacques (1870 - 1943)
Jacques Georges (1888 - 1893)
Jakob (1722 - 1805)
Janine ( - ?)
Janine Flore (1920 - 1976)
Jean Henry (1921 - 1993)
Jeanne, Hanna (1800 - 1884)
Joseph (1830 - 1887)
Joseph (1866 - )
Joséphine (1838 - 1874)
Josué (1841 - 1841)
Rabbin Juda Loebel (1738 - 1798)
Judas (1802 - 1806)
Judith (? - )
Judith Adrienne (1886 - )
Juettel ( - 1799)
Julie (1847 - )
Juliette (1878 - 1971)
Julius (1905 - 1991)
Karoline, Gutel (1797 - 1877)
Laurent (1946 - 1995)
Lazare (1807 - )
Lazare, Léopold (1814 - 1876)
Léon (1851 - 1900)
Léon (1870 - 1943)
Léopold (1832 - 1836)
Libmann (1767 - 1850)
Löbel (~1767 - )
Louis Camille (1852 - 1918)
Louis David (1866 - 1912)
Louise (1844 - 1925)
Lucia Pearl (1910 - 2002)
Lucie (1874 - 1951)
Lucien (~1873 - )
Lucien (1880 - 1959)
Ludwig (1590 - 1610)
Ludwig, Louis (1873 - 1965)
Madeleine (1909 - 1987)
Madeleine (1910 - 1974)
Marcus (Max) (1902 - 1986)
Marguerite (1882 - 1944)
Marie (1836 - )
Marie-Louise (1873 - 1980)
Rabbin Marx ( - <1777)
Marx (1810 - 1883)
Marx (1819 - 1903)
Marx Meier-Marum (1806 - 1871)
Mathilde (1852 - )
Mathilde (1855 - 1942)
Mayer (1861 - )
Melani ( - ?)
Mélanie (1858 - )
Meyer (1737 - 1799)
Mina (1862 - 1919)
Moritz (1834 - 1898)
Moyse (1808 - )
Nathan (1835 - )
Nathan (1854 - 1899)
Nathan (1866 - 1952)
Olga (1904 - 1906)
Paul (1876 - 1948)
Paul Joseph (ca1840 - >1872)
Paula (1878 - 1943)
Pauline (1836 - 1916)
Pierre (~1910 - )
Pierre, Michel, Simon (1897 - 1965)
Rachel (1775 - 1817)
Rachel (1849 - )
Rachel, Reichel (<1766 - 1834)
Raphael Louis (Abe) (1904 - 1989)
Raymond (1882 - 1938)
Rebecca ( - ?)
Reine Ou Rachel (~1803 - )
René (1872 - 1881)
René (1908 - 1975)
Rifgé (1803 - )
Robert (1879 - 1937)
Robert (1881 - 1942)
Robert (1896 - 1950)
Robert (Ruby) (1898 - 1978)
Roger (? - )
Roger (1913 - 1979)
Roger, Desire (1899 - 1983)
Salomon (1838 - 1839)
Salomon (1850 - 1925)
Sam (1911 - 1987)
Samuel (1774 - 1856)
Sara ( - ?)
Sara (<1746 - )
Sara (~1750 - 1810)
Schoenle, Jeannette (1747 - 1821)
Simonne Rachel (1903 - 1989)
Sophie (Ann, Annie) (1901 - 1989)
Sylvain (1898 - 1985)
Valentin (1850 - 1907)
Valérie Valérienne (1840 - 1914)
Victor ( - 1889)
Violet (1909 - 1980)
Yveline (~1912 - )
Yvonne (1893 - 1972)
Yvonne Dit Vormus (1895 - 1945)
Yvonne (1913 - )
Zadic, “Zadoc“ (1839 - 1905)
Zevi (? - )
Ziffé (<1741 - )
Kahn Judith
Kahn-Wormser
Juliette (1920 - )
Kahner
Joshua ( - ?)
Kahner Brook
Nathon (1888 - 1930)
Kahtan
Kailo
Marcia (? - )
Kaim
UNNAMED ( - ca1944)
UNNAMED ( - ?)
Solly ( - ca1944)
Kain
Alexandre ( - >1942)
Helen (ca1961 - ca1961)
Vera (? - )
Kaire
Esther ( - ?)
Fortuna (? - )
Haim Victor ( - 1962)
Isaac (~1912 - )
Jacob (? - )
Jeanette (? - )
Jose (1925 - 1999)
Joseph ( - ?)
Lili ( - ?)
Menahem, “Manuel” (1892 - 1989)
Moise (? - )
Moises (? - )
Rafael ( - ?)
Rahamim (1898 - 1990)
Rahel (? - )
Raquel (1910 - 1968)
Renée ( - ?)
Renée (? - )
Sarina (? - <1975)
Victor (? - )
Victor (? - )
Yossef (? - )
Kairey
UNNAMED (? - )
Cheryl Nan (? - )
Kairy
Fridette (? - )
Marco ( - 2004)
Reina (? - )
Stella (? - )
Kaiser
Barbara (? - )
Charles (? - )
Charles S. (1883 - 1957)
Christine (? - )
Morris ( - 1936)
Rudolph (1886 - 1963)
Samuel (Samu) ( - ~1920)
Kaiserman
Alex (? - )
Batami (1908 - )
Dionne (? - )
Henri ( - ?)
Irene (? - )
Lauren (? - )
Kaiserova
Herta, Antonia (1917 - 2008)
Kaitiff
Kakou
Kakun
Eva (? - )
Kalach
Alfred ( - 1996)
José (? - ?)
Kalache
Nissim (1913 - 1976)
Kalachi
Kalakowski
Kalaschy
Hailah (ca1900 - ca1984)
Kalaty
Kalbin-Bechar
Kalby
David (? - )
Freddy (? - )
Isaac (? - )
Marlene (? - )
Salo (? - )
Kalderon
Aljosa (1929 - 1941)
Avram (1854 - 1905)
Bubi (1884 - 1926)
Lena (1888 - 1941)
Louise (1900 - 1975)
Matilda (1895 - 1941)
Moric (1885 - 1941)
Netika (1898 - 1941)
Rachel (1890 - 1941)
Reina, Helene (ca1886 - ?)
Sarika (1925 - 1941)
Sefira (1901 - 1941)
Sultana (1882 - 1941)
Kaleeka
Rivka Leah (1869 - ?)
Kalenda
Kalfon
Mazaltob ( - >1902)
Kalicanic
UNNAMED (? - )
Kalif
Kalifa
Heskel (1907 - 1990)
Kalik
Esther (? - )
Kalin
Kalinova
Blanka (? - ?)
Kalish
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Sabrina (? - )
Kaller
Kallermark
Lisa (? - )
Kallin
Kallir
Rami (? - )
Kallmann
Francois (1894 - 1982)
Kalman
Kalmanovitch
Malka Bailah (1889 - )
Yaakov Shmuel (~1913 - ~1914)
Zalman (1894 - 1960)
Kalmanson
UNNAMED (? - )
Jonathan (? - )
Kalmi
Haim ( - ?)
Kalo
Ventura (1865 - 1945)
Kalogeras
Previous · Next