Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Grin
Grinberg
UNNAMED ( - ?)
Abraham ( - 2000)
Jorge (? - )
Julia (1933 - 2000)
Rosine (? - )
Grinblat
Grindwald
Grindwig
Jenny (Zisha) (1888 - 1968)
Grinfarb
Grinfleld
Eva Chaya (1918 - 2001)
Ignetz ( - ?)
Gringras
Alan (? - )
Léo (1904 - 1982)
Grinszpan
Leja (1884 - 1999)
Grinwald
Ishaya (? - )
Sharon (? - )
Yacov (? - )
Gris
Grisar
Grisdale
Grispan
Griver
David ( - ?)
Miriam ( - ?)
Grobbelaar
Jan, Adriaan (1831 - 1889)
Grobel
Grobler
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - ?)
UNNAMED (? - ?)
Cornelis (1736 - )
Pieter (1777 - 1869)
Grobman
Grodewohl
Esther ( - ?)
Grodvol
Grodvolle
Thérèse (1814 - )
Grodzinski
Dorothy ( - ?)
Felice ( - ?)
Groebli
Roland (? - )
Groen
Abraham (1864 - )
Abraham Barend (1834 - )
Barend (1859 - 1943)
Barend (1861 - 1865)
Barend (1871 - 1942)
Barend Moses (1794 - 1849)
Cosman (1860 - )
Femmina (1872 - )
Filip (1847 - 1935)
Hartog (1863 - 1938)
Hendrik Johannes (1954 - 1986)
Jacob (1827 - )
Jacob (1864 - )
Joseph (1859 - 1866)
Judic (1866 - )
Judith (1866 - 1943)
Kaatje Catharina (1893 - 1921)
Klara (1869 - )
Levie (Jehuda) (1835 - )
Meijer (1832 - )
Meijer (1867 - )
Mietje (1862 - )
Mietje (1873 - 1944)
Mozes (1875 - 1875)
Mozes (1875 - 1942)
Mozes Barend (1829 - 1892)
Nathan (1865 - )
Rachel (1876 - 1942)
Salomon (1871 - )
Salomon (1875 - )
Sara (1867 - )
Tobias Levie Green (1823 - 1911)
Groenelwalt
Groener
UNNAMED (<1748 - ?)
UNNAMED (<1768 - ?)
Adel (1854 - )
Alice (1873 - 1884)
Bertha (1863 - )
Berthold (1860 - 1908)
Carl Friedrich (1881 - )
Charlotte (1879 - 1913)
David (1877 - )
Heinrich (1851 - )
Henrietta (1827 - 1834)
Hermann (1825 - ?)
Hermann (1859 - 1932)
Hermann (1875 - 1893)
Hirsch (1853 - 1853)
Isaac Samuel (1829 - 1902)
Jacques (1903 - 1985)
Jakob Samuel (1830 - 1911)
Julie (1860 - 1945)
Julius Leopold (1820 - ?)
Margaretha (1874 - )
Marguerite (1872 - 1952)
Marguerite (1872 - 1953)
Martha (1866 - )
Moses (1821 - ?)
Paul (1882 - )
Rebekka (1833 - 1834)
Rosalie (1876 - )
Samson (1823 - 1834)
Samuel (1788 - 1861)
Samuel (1861 - 1862)
Samuel (1872 - )
Sigmund (1869 - 1870)
Groenewoudt
Andries Mietje (1886 - 1942)
Catharina Andries (1856 - 1934)
Mariejte (1914 - 1944)
Mietje Andries (1862 - 1935)
Moppes (1913 - ?)
R. Andries ( - 1887)
Sophia Betty (1943 - 1944)
Groenstad
Groentman
Anne (1936 - 1942)
Jeanette (1938 - 1942)
John (1935 - 1942)
Keetje (Gitla) (1876 - 1942)
Meijer Machiel (1913 - 1943)
Groman
Grombach
Brendel (1750 - 1803)
Gronich
Frederick (1916 - 2003)
Gronner
Groos
חסיה (1925 - 2013)
Groote
Gros
Gros Halleux
Grosfeld
Grosman
David (? - )
Julio (1925 - 1999)
Samu (1841 - ?)
Grosman Faria França
Grosmark
Grosoneux
Gross
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Adele (1902 - )
Anna Sarah (1878 - 1942)
Carlo (? - )
Caroline (1854 - 1943)
Charles (1897 - )
Eran (? - )
Errol (? - )
Esmond (? - )
Esther (1894 - )
Ferdinand (1862 - )
Frieda (1908 - )
Hadass (? - )
Helene (1900 - )
Hilda (1889 - )
Irene (1896 - )
Jimmy (? - )
Lena (~1886 - )
Margarethe (1898 - )
Olga (1904 - )
Pierre (1921 - 1999)
Reouben (? - )
Ruben (1882 - )
Rudolfine (1906 - 1942)
Sidonia Zdenka (1892 - 1943)
Simon (1856 - 1920)
Stephen (? - )
Sylvia (? - 1998)
Tanya (? - )
Violette (1932 - 1997)
Grossbard
UNNAMED ( - 2021)
Robin (? - )
Grossbaum
Grosset
Anna Maria (<1770 - )
Raymond ( - ?)
Régina (<1760 - )
Grossfeld
Josephine ( - ?)
Grosslight
Grossman
UNNAMED (? - )
Arthur (Curly) (1910 - 1990)
Bettie (? - )
Cecilia ( - ?)
Eleanor (Ellie) (1927 - 1994)
Jerry (? - )
Malka (? - )
Shimeon ( - 2015)
Yaffa (? - )
Grossman Berro
Grossman Or Howard
UNNAMED ( - ?)
Grossmith
Janet (? - )
Grosso
Giovanni, Mario (1829 - ?)
Grossreider
Grosswald
Leo (1918 - 1994)
Grosz
Czilli (1875 - ?)
Francizka (1824 - 1885)
Grouska
Paul ( - ~1968)
Grouvel
Grove
Isaac Saul (? - )
Philip (? - )
Grover
Patience Anna (~1884 - ~1950)
Groves
Grozovski
Grubain
Gruben
Stephane (? - )
Gruber
Danny (? - )
Fernando (? - )
João (? - )
Grubin
Grubman
Orma (? - )
Gruenberg
Harry (? - )
Max ( - ?)
Maya (? - )
Grull
Grumbach
UNNAMED (<1803 - )
Alexandre (<1831 - )
Caroline (1851 - 1921)
Didier (? - )
Feyen (1775 - 1836)
Jean ( - 1944)
Joseph (<1823 - )
Juda (<1710 - <1746)
Juda "Leib" (<1756 - ?)
Judith (1804 - 1847)
Jules (1843 - 1918)
Lazare (~1726 - 1812)
Louis (1924 - 1974)
Maria (1879 - 1951)
Pierre ( - ?)
Pierre (1922 - 1963)
Rébecca (1805 - )
René Joseph (1881 - 1966)
Rose (1762 - 1843)
Samuel (~1700 - ~1761)
Sylvie (? - )
Tiennot (? - )
Ychay (<1736 - ?)
Grumbacher
Grumberg
Mathilde (1912 - ?)
Rosy (1915 - 1992)
Yvette (? - )
Grumett
Grün
Babeth (Betti) (Bela) (~1821 - 1891)
Hermann Armin (1865 - )
Hermina (Hermine) (1888 - 1942)
Grünbaum
Caroline, Kronel (1794 - 1845)
Grünberg
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - ?)
UNNAMED (? - )
Able Abraham Adolf (1824 - 1878)
Alba (1916 - 2007)
Albert ( - 1943)
Albert (? - )
Albert (? - )
Ariel (? - )
Armand (1892 - 1967)
Avigdor (Victor) (1802 - 1852)
Camille (? - ?)
Catia (? - )
Edward, “Eddy“ (>1940 - ca2006)
Eliezer ( - ?)
Emma ( - ?)
Eric (? - )
Esther (1922 - 2011)
Frédéric ( - ?)
Henriette ( - ?)
Iancu (ca1894 - 1937)
Laurent (? - )
Léon Bernard (1870 - 1956)
Lucie (1910 - 1995)
Mario Marc Vermont (1939 - 1996)
Maurice (? - <1934)
Mayer (1868 - 1932)
Michael (1918 - ?)
Moise (? - )
Olga ( - ?)
Pauline (1888 - ?)
Raymond (1946 - 1983)
Raymond Marc Adolphe (1905 - 2000)
Raymond Marc Adolphe (1905 - 2000)
Renée (1933 - 2008)
Sylvain (? - )
Victorine ( - ?)
Wanda (1889 - 1913)
William (1852 - 1933)
Grunberger
Samson (1836 - )
Grunblat
Grundman
Grundy
John (1864 - 1947)
Lida (1905 - 1985)
Gruner
Previous · Next