Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Ezekiel
Baruch ( - ?)
Benjamin ( - 1910)
Daisy ( - ?)
David ( - ?)
David ( - ?)
David (1870 - 1882)
David (1885 - 1946)
David, Ari (1893 - 1959)
Deborah ( - ?)
Diana (1917 - ?)
Edward (1901 - 1990)
Ellison (1908 - 1992)
Ephraim, Yedidah (1870 - 1925)
Ernest (1876 - ?)
Esther ( - ?)
Esther (1913 - 1994)
Ethel (1878 - ?)
Ethel (1899 - 1985)
Ezra ( - 1954)
Ezra ( - ?)
Felice, Farcha (1931 - 2020)
Five Children ( - ca1943)
Flora (1867 - 1954)
H. Avigdor ( - ?)
Habiba ( - ?)
Hannah (1826 - 1907)
Isaac, Hayim (1902 - 1968)
Jack ( - ?)
Jacob (1860 - 1903)
Jacob Harry (1892 - 1962)
Joe ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph, Bendrimo (1913 - 1980)
Joseph, Sadeck Eskell (1916 - 2006)
Julian (? - 2005)
Kate (1838 - 1906)
Kate (1863 - 1927)
Khatoon ( - ?)
Kheder ( - ?)
Looloo (1890 - 1960)
Louisa (1910 - 1986)
Luna (1853 - ?)
Luna David ( - ?)
Marguerite (1918 - 1971)
Maurice (1903 - 1942)
May (1932 - 2015)
Menahem ( - ?)
Menashe ( - ?)
Menasseh ( - ?)
Misoodha, Rosie (1912 - )
Monte (1915 - 1992)
Moselle, Tob (1895 - 1968)
Mozelle (1915 - 2015)
Nancy (1918 - ?)
Rachel (1872 - ?)
Rachel (1910 - ~1971)
Rebecca (1904 - )
Reemah (1830 - 1902)
Regina, “Queenie“ (1902 - 1976)
Rosaleen (1897 - ca1898)
Rosalind, Joy (1912 - 1968)
Rosie ( - ?)
Rosie ( - ?)
Sara (1911 - )
Sarah ( - ?)
Sassoon Elias (1872 - 1948)
Saul ( - ?)
Saul Hai (1898 - ?)
Shaoul (1935 - 2015)
Shaul (ca1880 - ca1931)
Shimon ( - ?)
Simha ( - ?)
Sion ( - ca1986)
Solomon (1841 - ?)
Solomon, Sol (1903 - 1966)
Sophie (1918 - 2003)
Victoria (1898 - 1930)
Victoria, Masuda (1909 - ?)
Ezekiel Aaron
Flower (1930 - 1971)
Mervyn Nissim (1943 - 1969)
Moses (1904 - 1974)
Ezekiel Judah
Abdullah (ca1838 - ?)
Farha (>1859 - ?)
Ezer
UNNAMED ( - ?)
Chahla Rachel ( - 1988)
Daoud ( - ?)
Gourgiye ( - ?)
Hannah (1888 - 1978)
Simha ( - ?)
Ezerzer
Ezkenazy
Ezon
Ezoory
Eliahu ( - ?)
Ezov
Ezra
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (~1914 - ~1914)
UNNAMED (~1914 - ~1914)
Aaron ( - ?)
Aaron (1844 - 1895)
Abdalla Md ( - ?)
Abdallah ( - ?)
Adam Nissim (1961 - 1961)
Albert Aaron (1887 - 1970)
Alfred Aaron D. (1872 - 1955)
Sir Alwyn (1900 - ?)
Alwyn (1900 - 1974)
Amira ( - ?)
Anuar ( - ?)
Baroukh ( - ?)
Bedour ( - ?)
Benjamin Nissim (1839 - 1919)
Bostin ( - ?)
Cecil (1908 - ?)
Charles (1873 - 1921)
Cyril ( - ?)
David ( - ?)
David ( - ?)
David Aaron (1893 - 1961)
Sir David E D J Baher (1871 - 1947)
David James (1920 - )
David Joseph (1886 - ?)
David Joseph (1919 - )
David, Hai (1885 - 1969)
David, Silas (1878 - ?)
Denzil (1913 - 1984)
Diana (1940 - 1981)
Diana, Dinah (1880 - 1968)
Dick ( - <1964)
Dinah (1878 - ?)
Douglas Charles Aaron (1902 - 1961)
Edward Isaac (1883 - 1921)
Edward Silas (1879 - 1965)
Edwin ( - ?)
Eliahu (1824 - 1896)
Elias ( - ?)
Elias Ellice Joseph (1887 - 1952)
Elias Ezra (1887 - 1975)
Elias, Eliahu, David (1830 - 1886)
Eliyahu ( - ?)
Ellis, Elias Isaac (ca1885 - ?)
Emma ( - 1889)
Errol Solomon (1917 - 1929)
Esmond, David (1918 - )
Esther T (1910 - 1966)
Eva (1918 - ?)
Ezekiel (1837 - ?)
Ezekiel (<1867 - ?)
Ezra “Mir“ Eliahu (1859 - 1930)
Mr Ezra Moise (ca1847 - ca1931)
Ezra, Saleh ( - 1887)
Farha ( - ?)
Farha (1857 - 1943)
Feriyal ( - ?)
Flora ( - ?)
Flora (1863 - 1937)
Flora (1883 - 1957)
Flora (1889 - 1976)
Flora (1921 - )
Florence (1893 - ?)
Floris "Flo" (1909 - )
Florrie (1915 - 2004)
Frederick, Aaron (1881 - 1950)
Gladys ( - ?)
Hanna (1885 - 1968)
Hannah (1856 - 1901)
Hannah (1870 - 1952)
Hannah (1884 - ?)
Hannah (1885 - 1968)
Hannah Khatoon ( - 1900)
Heskel ( - ?)
Heskel ( - ?)
Isaac (? - ?)
Isaac Issac (1892 - 1969)
Jamil ( - ?)
Joe Saddik (1900 - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph Elias David (1857 - 1915)
Joshua Aaron (1880 - ?)
Judah Isaac (1892 - 1981)
Khatoon (1918 - 2000)
Khatoun ( - ?)
Luna (1882 - 1924)
Maysie (1914 - 1976)
Meir ( - ?)
Michael David (1925 - 1989)
Miriam, Farhana ( - 2009)
Mittana ( - ?)
Moise (1902 - 1986)
Moselle Gatton (1877 - 1970)
Moses "Bob" Silas (1920 - 1977)
Mozelle ( - ?)
Mozelle (? - ca1992)
Mozelle (1885 - ?)
Mozes ( - ?)
Muzli ( - ?)
Naim Md ( - ?)
Nissim Edward (1890 - 1959)
Noreen "Moselle" (1919 - ?)
Captain Peter John (1923 - 2005)
Rachel ( - ?)
Rachel ( - ?)
Rachel ( - ?)
Rachel ( - 1879)
Rachel (1883 - ?)
Rachel (1884 - 1968)
Rahma (? - ?)
Ralph Edward (1907 - 1978)
Ramah (1868 - 1943)
Rosemary Ann (1938 - 2005)
Ruth (1919 - 2007)
Saleh ( - 1914)
Saleh (ca1818 - 1886)
Salha ( - ?)
Salha Bahr ( - ca1932)
Salha, "Sally" (1866 - 1943)
Sallie ( - ?)
Previous · Next