Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Esses
Salim ( - ?)
Sara (1929 - 1985)
Sarah ( - ?)
Selim ( - ?)
Hacham Shaoul ( - 1924)
Simantov ( - ?)
Simha ( - ?)
Theré (1906 - 1980)
Yaacov (1891 - ?)
Yaakob ( - ?)
Yaakob ( - ?)
Youssef ( - ?)
Youssef, Joseph (1919 - 2019)
Zeki (1920 - 1989)
Essoudry
Estathi
Edouard (ca1922 - ca1995)
Ezekiel (ca1922 - ca1995)
Flora (ca1922 - ca1995)
Sason (ca1888 - ca1966)
Estell
Estelle
Ester
Hakim ( - ?)
Esterkin
Esterman
Estes
Esteve
Esthella
Batavier (1922 - )
Esther
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (~1856 - 1941)
UNNAMED (1880 - ?)
UNNAMED (1884 - ?)
UNNAMED (1895 - 1983)
Blom (1883 - 1943)
Estrada
Estrelliado
Estreya
Stella ( - 1980)
Estrugo
Alberto (1915 - 1953)
Alberto (1938 - 1969)
Carlos (1945 - 1975)
Gabriel (1909 - 1992)
Guillermo (1937 - 2005)
Samuel (1885 - ca1955)
Samuel (1939 - ?)
Estrumza
Albert ( - <1945)
Jacques (ca1929 - <1945)
Etach
Yosef (1922 - 1996)
Ethadia
Avraham ( - ?)
Ethel
Etheredge
Ethier
Etienne
Etin
Etingin
Etkes
UNNAMED ( - ?)
Etkind
Etlin
Etling
Flore (1859 - )
Ettinge
Eliezer ( - 1709)
Yoseph Chaim ( - 1782)
Ettingen
Isak ( - 1705)
Ettinger
Annie (1904 - )
Ettinghausen
Ettlinger
Ettouati
Albert (1922 - 2012)
Maklouf (1891 - 1965)
Etty
Ety
Etzion
Etzman
Sam (1921 - 2007)
Etzmor
Eubanks
Eubenni
Youssef ( - ?)
Eva
Evans
John Aarons, Auerhaan (1883 - 1953)
Evellin
Evelyn
Even
Even-Nur
Even-Tov
Lea (1934 - 1995)
Everett
Everitt
Al ( - ?)
Merc ( - ?)
Nan ( - ?)
William ( - ?)
William ( - ?)
Eversley
Evertaon
Everts
Carolyn (1919 - 2001)
Evon
Evrard
Jeanne Catherine (1843 - 1904)
Evron
Ewart
Meredith (1972 - 2001)
Ewerling
Martha Marion (1928 - 2017)
Ewington
Eyali
Eybermann
Eybesch‹tz
Eydieux
Eyni
Menahem (? - ?)
Eyre-Walker
Marjorie Eileen (1914 - 1977)
Eyrich
Ezagui
Ezaigh
Daisy (1918 - 2000)
Ezair
David ( - 1994)
Violet (ca1922 - )
Ezaoui
Ezban
Jacques (? - ?)
Ezekiel
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (1800 - ca1870)
Annie, Hannah (1921 - 2009)
Aziza (1918 - )
Baruch ( - ?)
Benjamin ( - 1910)
Daisy ( - ?)
David ( - ?)
David ( - ?)
David (1870 - 1882)
David (1885 - 1946)
David, Ari (1893 - 1959)
Deborah ( - ?)
Diana (1917 - ?)
Edward (1901 - 1990)
Ellison (1908 - 1992)
Ephraim, Yedidah (1870 - 1925)
Ernest (1876 - ?)
Esther ( - ?)
Esther (1913 - 1994)
Ethel (1878 - ?)
Ethel (1899 - 1985)
Ezra ( - 1954)
Ezra ( - ?)
Felice, Farcha (1931 - 2020)
Five Children ( - ca1943)
Flora (1867 - 1954)
H. Avigdor ( - ?)
Habiba ( - ?)
Hannah (1826 - 1907)
Isaac, Hayim (1902 - 1968)
Jack ( - ?)
Jacob (1860 - 1903)
Jacob Harry (1892 - 1962)
Joe ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph, Bendrimo (1913 - 1980)
Joseph, Sadeck Eskell (1916 - 2006)
Julian (? - 2005)
Kate (1838 - 1906)
Kate (1863 - 1927)
Khatoon ( - ?)
Kheder ( - ?)
Looloo (1890 - 1960)
Louisa (1910 - 1986)
Luna (1853 - ?)
Luna David ( - ?)
Marguerite (1918 - 1971)
Maurice (1903 - 1942)
May (1932 - 2015)
Menahem ( - ?)
Menashe ( - ?)
Menasseh ( - ?)
Misoodha, Rosie (1912 - )
Monte (1915 - 1992)
Moselle, Tob (1895 - 1968)
Mozelle (1915 - 2015)
Nancy (1918 - ?)
Rachel (1872 - ?)
Rachel (1910 - ~1971)
Rebecca (1904 - )
Reemah (1830 - 1902)
Regina, “Queenie“ (1902 - 1976)
Rosaleen (1897 - ca1898)
Rosalind, Joy (1912 - 1968)
Rosie ( - ?)
Rosie ( - ?)
Sara (1911 - )
Sarah ( - ?)
Sassoon Elias (1872 - 1948)
Saul ( - ?)
Saul Hai (1898 - ?)
Shaoul (1935 - 2015)
Shaul (ca1880 - ca1931)
Shimon ( - ?)
Simha ( - ?)
Sion ( - ca1986)
Solomon (1841 - ?)
Solomon, Sol (1903 - 1966)
Sophie (1918 - 2003)
Victoria (1898 - 1930)
Victoria, Masuda (1909 - ?)
Ezekiel Aaron
Previous · Next