Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Braka
Joe Moise (1927 - 2020)
Lisa Sophie (1969 - 1994)
Lucie (1918 - 1954)
Brakha
Maurice ( - ?)
Max (1924 - 1995)
Youssef ( - ?)
Bram
Brama
Jacques ( - ?)
Brami
Yvonne (1921 - 1954)
Bramson
Branch
Branco De Araujo
Yara (1929 - 2007)
Brand
Devora Leah (1880 - 1942)
Brandeiss
Brandes
Henri ( - ?)
Rurh ( - ?)
Brandis
Sophie (Von) (1859 - ?)
Brandman
Brandon
A ( - ?)
Abraham ( - 1902)
Flora (1883 - 1943)
Miriam (1797 - 1878)
Brandon-Rodríguez
Julia Judith (1843 - 1880)
Brandt
Salvatore ( - ?)
Simone (1910 - 1997)
Brandwein
Bertha (1911 - 1974)
Chaia "Ida" (~1912 - )
Chaim "Hyman" (~1882 - 1963)
Louis (~1917 - )
Rose (~1887 - 1972)
Braschall
Braslow
Brasseur
Henri (1828 - 1898)
Joseph (1858 - 1912)
Rachel ( - ?)
Simone (1866 - 1888)
Sophie (1860 - 1924)
Brassey
Bratman
Sidney ( - ?)
Bratt
Brauche
Bernard (? - ?)
Braude
Braudiga
Brault
Brauman
Braun
UNNAMED ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham (1908 - ?)
Albert (1875 - ?)
Alfred (1899 - 1979)
Aliza (1927 - 1941)
Antoinette (1907 - 1972)
Arthur (1898 - 1973)
Baruh ( - ?)
Batsheva ( - ?)
Beno ( - 1958)
Bernard (1905 - 1970)
Berta (Betty) (1915 - 2010)
Berthe (1873 - )
Colette (1917 - 1967)
David (~1910 - ~1913)
Elie (1917 - 2002)
Elie (1938 - 1973)
Eliezer (1904 - 1985)
Elyahu ( - ?)
Emmanuel (1914 - 1996)
Emmy (? - ?)
Esther ( - 1945)
Esther (1919 - 2007)
Fortuna (? - ?)
Frida (1893 - 1969)
Frida (1915 - 2013)
Haim ( - ?)
Haim (1880 - 1952)
Hana (1902 - ca2010)
Henne ( - 1934)
Henri (~1917 - ~1920)
Herman ( - ?)
Hermine Mina (1906 - 2003)
Herzel (1929 - 2000)
Ilona (1891 - 1973)
Isaac (1907 - 1982)
Isaac (1954 - 1997)
Jacob Jacques (~1869 - 1959)
Jacqueline (1920 - 1970)
Joseph (1895 - 1964)
Joseph Yossef (1915 - 1974)
Leopoldo (1898 - 1951)
Louis ( - 1820)
Lozario (1913 - ?)
Maurice (1906 - 2001)
Mina (1907 - 1987)
Rabbin Moise (De) (1876 - 1955)
Mollie (1909 - ?)
Moshe (1894 - 1956)
Naomi (1906 - ?)
Nicole (1941 - 1998)
Nissim (1877 - 1934)
Pauline ( - 1974)
Rachel (1914 - 1977)
Rachelle (1904 - 1981)
Raffoul, “Ralfo” (1936 - 2021)
Reuben ( - 1916)
Reuben (1921 - 1976)
Reuven (1919 - ?)
Robert ( - 1938)
Rosa ( - ?)
Saad (? - 1966)
Sally ( - ?)
Sarah ( - ?)
Sarah, Sarina ( - 1917)
Sarina (? - 1946)
Simha ( - 1930)
Simon (1883 - 1940)
Suzy (1929 - 1992)
Talma ( - ?)
Victor (1931 - 1970)
Victoria (1915 - ?)
Virginie (1812 - 1873)
Willy (Wolf) (1877 - 1978)
Yehuda ( - 1960)
Yosef (Josef) (1887 - ~1942)
Braun-Brown
Mina (1888 - 1977)
Brauner
Braunschveig
Braunschweig
Bessel ( - 1857)
Clémence, Blumlé (1784 - 1832)
David (1802 - )
Braunstein
Camille, Gamila (1911 - 2008)
Céline (1915 - )
Danyo Daniel ( - 1973)
David (1973 - 1995)
Dina (Lula) (1913 - 1999)
Esperantza (1933 - 1999)
Linda ( - 1990)
Maurice (1928 - 1985)
Perla ( - ?)
Rony (1954 - 2013)
Uziel (1924 - 2000)
Braver
Braverman
Avron ( - ?)
Bashke ( - ?)
Bourch ( - ?)
Chaim (ca1921 - 2007)
Leizer ( - ?)
Nathan ( - ?)
Raquel (<1926 - 1995)
Rochel ( - ?)
Zusha (1886 - 1974)
Bravo
Isaac (1759 - 1824)
Jacob, Haim ( - 1760)
Braw
Anna (1894 - 1973)
Brawerman
Brawn
Bray
Braz
Brazerman
Brazg
Brcic
Breading
Brebion
Brebois
Brechet
Marie Jeanne (1815 - 1890)
Bréchon
Breda
Breden
Bree
Genevieve (? - )
Breger
Breggan
Bregierc
Bregman
Michael (1900 - )
Bregy
Marie, Gabrielle (1869 - 1952)
Brehan
Breining
Breitensthul
Breiter
Brelich
Angelo ( - ?)
Bremond
UNNAMED ( - ?)
Georges ( - ?)
Jacques ( - ?)
Pierre ( - ?)
Bremshaw
William ( - ?)
Brener
Brenko
Brennan
Brenner
Edna Mae (1920 - 1998)
Previous · Next