Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Nefoussi
Samuel (1912 - 1967)
Samuel (1951 - 2014)
Negbi
Negbi (Aghion)
Maurice, Misha (1922 - 1983)
Neger
Edith (1922 - 2001)
Michael (1925 - 1999)
Nègre
André (? - ?)
Negri
Rachel (1912 - 1992)
Negrin
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Behor ( - ?)
Camille (1888 - ?)
Denise (? - ?)
Eliane (1892 - 1948)
Esther ( - ?)
Esther (1868 - 1968)
Haim (1869 - ?)
Haim (1904 - 1973)
Haim Ilias (1905 - ?)
Hanoula ( - ?)
Hor (1865 - ?)
Isaac ( - ?)
Jeanne (1876 - ?)
Kamel ( - ?)
Léonie (1878 - 1966)
Malaka ( - ?)
Max (1881 - ?)
Mazalto (1879 - ?)
Menahem (? - ?)
Moises (1914 - ?)
Niseda, Ziza (1883 - ?)
Raphael ( - ?)
Regina (1890 - 1945)
Rose (1851 - 1909)
Samuel ( - 1985)
Samuel ( - ?)
Sarina (1862 - 1944)
Sol (1865 - 1898)
Sophie (1909 - 1975)
Stamula ( - ?)
Vera (>1893 - ?)
Victor (1925 - 2001)
Vita ( - ?)
Negron
Nehama
UNNAMED ( - ?)
Haya Ashira (1940 - 1988)
Meir (? - ?)
Suzanna (1944 - 1944)
Nehmad
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham (>1911 - 1968)
Abraham, Ibrahim (1865 - 1945)
Aharon ( - ?)
Aharon ( - ?)
Albert ( - ?)
Albert (1933 - 1958)
Albert (1945 - 2017)
Alberto (1972 - 2019)
Camelia (1922 - 2008)
David ( - ?)
David (~1915 - )
Edmond, Nissim (1917 - 1993)
Eliahu ( - ?)
Elisa ( - ?)
Elvira (1912 - 2014)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra (ca1883 - ?)
Ezra (1906 - 1906)
Fortunée Mazal (1904 - 1985)
Guiseppe, Joseph (1932 - 2012)
Haim ( - ?)
Haim ( - ?)
Haim ( - ?)
Haim (1909 - ?)
Hilel (1894 - ?)
Hillel (1894 - 1985)
Hy (1910 - )
Isaac ( - ?)
Isaac (1911 - ?)
Isaac (1945 - 1974)
Jack (1916 - ~2002)
Jacobo (1920 - 2005)
Joe ( - ?)
Joseph (1919 - 1990)
Linda (1908 - 2003)
Linda (1913 - 2016)
Marcos ( - ?)
Mayer (1876 - ?)
Rabbi Meir ( - ?)
Michael ( - ?)
Michael (~1913 - )
Michel ( - ?)
Moshe (1923 - 1924)
Moshe, Theodore (1907 - ?)
Nazirah (1892 - ?)
Paulette (1925 - 1996)
R. Meir ( - ?)
Rachel (1899 - ?)
Rachel (ca1915 - 1947)
Rafael ( - ?)
Rahmo (ca1871 - 1955)
Rahmo (1940 - 2014)
Raphaèl (1902 - 1983)
Raphael Raffi (1953 - 2011)
Renée (1894 - 1973)
Rita (1926 - 2021)
Salomon (1878 - <1913)
Salomon, Selim (1888 - 1983)
Saul (1892 - ?)
Selim (1913 - ?)
Shaul (1892 - ?)
Shelomo ( - ?)
Shelomo ( - ?)
Shelomo ( - ?)
Victor, Rahamim (ca1916 - 1949)
Yehuda (1880 - ?)
Yossef (1887 - ?)
Nehmadi
Nehmed
Nehorai
Nehoroff
Nehoumie
Neighbours
Neigher
Hyman (1914 - )
Neil
Neill
Neilsen
Arno (1914 - 1988)
Neiman
Eliezer Lazarus (1867 - 1931)
Eva ( - 1981)
Gittel Gertrude (1869 - 1941)
Sarah Sayde (1900 - 1973)
Neimarkite
Neimeth
Neirus
Neiss
Neisser
Nejm
Nel
Nelita
Nelken
Nelkin
Nels
Nelson
Audrey (1920 - ?)
May ( - ~1987)
Morris ( - 1924)
Nemarq
Nemer
Nemetz
Alexander, Elick (1885 - 1961)
Alma Rose (~1924 - 1990)
Arthur (1920 - 1982)
Isabel (1921 - )
Nemni
Camille (1903 - ?)
Nemon
Adam (2011 - 2011)
Bella (1919 - 1969)
Benjamin Mendel (1889 - 1944)
Cipre (1891 - )
Ettel ( - ~1915)
Gitel Libe (1859 - 1933)
John (1921 - )
Minzie (~1865 - ~1889)
Ronie Lea (1894 - )
Theodore "Teddy" Levi (2012 - 2014)
Nephew
Nereda
Nerfin
Anna ( - ?)
Neri
Nerson
Alexandre (1838 - ?)
Asar "Aron" (1839 - 1877)
Edmond (1868 - )
France (1871 - )
Maurice (1867 - 1930)
Régine (1840 - )
Nerva
Nesbit
Neser
Neseri
Nesher
Nesic
Nesry
UNNAMED ( - ?)
Ness
Nessar
Nessenson
Betty ( - 1915)
Nesser
Fred (1904 - 1994)
Nessia
Nessim
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Albert Jacob (1933 - 2007)
Alberto (? - ?)
Allegra (1894 - 1992)
Danny (? - )
Isaac ( - ?)
Jacob Sasson (1902 - 1980)
Luna (1901 - 1990)
Mordehai ( - ?)
Moshe ( - 1987)
Nadia (? - 2011)
Rachel (1918 - )
Rachelle “Nouni“ (1938 - 2018)
Shulamit (? - )
Simha ( - ?)
Victor (1910 - 2001)
Nessler
Joseph ( - ?)
Nestel
Previous · Next