Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Meuleman
Jean Baptiste (1760 - 1855)
Jean Joseph (1770 - )
Marie Anne Josèphe (1741 - 1742)
Marie Catherine (1737 - 1776)
Marie Jeanne (1734 - 1734)
Marie Joseph (1756 - )
Marie Josèphe (1735 - 1736)
Rosalie (1773 - )
Sidonie (1827 - 1866)
Meumberg
Mevainiv
Mevorach
Elisheva (? - )
Shalom (? - )
Mevorah
Salomon (1837 - 1908)
Mevurach
Meir (1943 - 1999)
Mewissen
Pascale (? - )
Mey
Adelaide (ca1786 - >1834)
Meyberg
Meyer
UNNAMED ( - 1733)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
Aaron ( - ?)
Aaron ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham (1858 - )
Adèle Jendel (1804 - 1900)
Alberto (? - )
Alexandre, Le Jeune (ca1797 - >1834)
Amir (? - )
Anthony Meyer (1921 - 1988)
Arielle (? - )
Arthur (1874 - ?)
Aurélie Sarah (1875 - 1930)
Avram, Abe (? - )
Ayaled (? - )
Babette (~1805 - )
Barbara (? - )
Barbe (1817 - ?)
Benjamin (1841 - )
Benoit (1799 - )
Bessie (1917 - 1968)
Blonde ( - ~1916)
Blümelé (1816 - >1877)
Braendel, Barbe (1757 - 1818)
Caroline Rachel (1809 - 1860)
Charles ( - ?)
Charles (1912 - 2004)
Christine (? - )
Claudia (? - )
Dani (? - )
David ( - >1815)
Diamond ( - ?)
Edwin Mir (1900 - 1993)
Elias (~1849 - ?)
Eliezer Lippmann (1772 - 1849)
Eliott (? - )
Elisabeth (1810 - 1897)
Elise (1856 - )
Eric (De) (? - )
Ernestine (1840 - 1907)
Ester (1832 - )
Esther ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Ezra ( - ?)
Fanny (1863 - )
Farha ( - ?)
Ferdinand ( - ?)
Flora (1893 - 1979)
Gabriel (ca1785 - ?)
George ( - ?)
Gertrude (1812 - ?)
Gloria ( - ?)
Golchen ( - <1836)
Gustave (1868 - )
Hagla Guelche Guedalia (1764 - <1836)
Hannah ( - ?)
Hannah (1908 - 1994)
Helen (? - )
Horace ( - ?)
Isaac ( - ?)
Isaac (<1752 - )
Isaac (1808 - )
Isaac Adolphe (1834 - 1886)
Isaac, Isidore (1785 - 1867)
Ivy ( - ?)
Jack ( - ?)
Jacob ( - ?)
Jacob (<1737 - >1781)
Jacques (1847 - )
Jean-Paul (? - )
Joelle (? - )
Joséphine (1829 - )
Joyce (? - )
Judith Yachet (ca1767 - 1820)
Kentel (1799 - )
Khatoon ( - ?)
Kitty ( - ?)
Lazare (ca1758 - 1830)
Lea (1871 - 1956)
Lehmann (1805 - 1805)
Lehmann (~1813 - )
Léobolt Leib ( - 1841)
Léon (1850 - )
Léontine (1826 - 1866)
Lillian ( - ?)
Lucele Lucie (1866 - 1955)
Luis (? - )
Sir Manasseh, Reuben (1846 - 1930)
Marc (ca1769 - >1821)
Marian (1788 - 1824)
Marie Louise (1857 - 1945)
Marthe (1900 - 1993)
Marx (1831 - )
Massouda ( - 1958)
Maurice ( - ?)
Maurice ( - ?)
Maurice ( - 1968)
Meyer ( - ?)
Miah (? - )
Moïse (ca1768 - )
Moise (1894 - 1963)
Moselle ( - ?)
Moses ( - 1945)
Moses ( - ?)
Moses Solomon (1859 - 1937)
Mozelle ( - 1975)
Nanette (1805 - )
Nathalie (? - )
Nathan (1810 - 1817)
Neal George (1901 - 1992)
Nissim ( - ?)
Orly (? - )
Paulette (1923 - ?)
Pauline ( - 1915)
Rachel ( - ?)
Rachel (1913 - 2000)
Ramah (1886 - 1969)
Régina (~1700 - <1784)
Reisel (<1744 - <1779)
Reuben ( - ?)
Reuben ( - ?)
Rosine (>1788 - >1854)
Rubin ( - ?)
Russel (? - )
Ruth (? - )
Salomon (ca1802 - >1834)
Salomon (1805 - 1805)
Salomon Seligman (1767 - 1814)
Samuel (1812 - )
Samuel, Meyer (1832 - )
Sandra (? - )
Sara (ca1757 - 1825)
Sara (1815 - )
Sara (1815 - )
Sara Daub (ca1762 - 1828)
Sarah ( - 1808)
Sarra (1834 - )
Sassoon ( - ?)
Seemah ( - ?)
Seemah (1886 - 1972)
Sheinbel ( - ?)
Simon ( - ~1910)
Simon (1811 - )
Simone (1919 - )
Solomon ( - ?)
Solomon ( - ?)
Stella ( - ?)
Suzanne ( - ?)
Toby (? - )
Wilhelmine (1828 - 1904)
Yossi (? - )
Meyer Bedok
Meyerowitz
Sarah (? - )
Meyers
Albert (1921 - 2011)
Elizabeth (1931 - )
Ezekiel ( - ?)
Gene (1909 - )
Helen (? - )
Joe (1925 - 2016)
Meyer David (1900 - 1992)
Myrtle (~1907 - ~1997)
Pamela (? - )
Sassoon (1923 - 1933)
Solomon ( - ?)
Solomon (1885 - 1930)
Meylan
Janine F (? - )
Lise (? - )
Meyohas
UNNAMED ( - ?)
Meyouhas
Esther Siniora (1898 - 1998)
Joseph (1906 - 1975)
Lea (1904 - 1974)
Mercada (1892 - 1952)
Moreno (1901 - 1985)
Rachel (1904 - 1981)
Rahamim ( - 1941)
Meyran D'ubaye
Meyrovitch
Jeannine (1935 - 1998)
Meyssonnier
Meyuhas
Bolissa (1853 - 1928)
Refael ( - 1991)
Meza
Mezan
Mauricio (? - )
Mezger
Daniel (1945 - 1987)
Mezig
Nava (1945 - 2002)
Mezrahi
Elias, Nessim (1908 - 1982)
Isaac Nissim (1911 - 1980)
Nessim ( - ?)
Paulette (1959 - 2009)
Raquel (1900 - 1967)
Shaul (? - )
Mezvinsky
Abe ( - ?)
Vera (? - )
Mezzelani
Ferdinando ( - ?)
Francesco (1941 - 1942)
Giovanni (1937 - 1992)
Mhaddeb
Mi-Lothringia
Shmuel (1035 - ?)
Mialaret
UNNAMED (? - )
Nicolas (? - )
Miara
Massouda (ca1844 - 1914)
Miato
UNNAMED ( - ?)
Miazio
Miccio
UNNAMED ( - ?)
Patricia (1955 - 2011)
Micha
Isaac (? - )
Michaan
Alberto (? - )
Alberto (? - )
Céline (? - )
Charles (? - )
Deborah (? - )
Edmondo (? - )
Esther (? - )
Isaac ( - ?)
Isaac (? - )
Jacques (? - )
Jessica (? - )
Joseph (? - ?)
Mauricio (? - )
Pamela (? - )
Rafael (? - )
Ralph (? - )
Raymond (? - )
Sandra (? - )
Simha (~1860 - ?)
Yosiahu (? - )
Michael
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Abraham (~1755 - ?)
Albert David ( - 1946)
Charlie (? - )
David ( - 1907)
Desmond Raymond (1907 - 1936)
Douda (1929 - 1990)
Ellis (1885 - 1948)
Estreja (1887 - 1967)
Heskel (? - )
Iris Vere (1920 - 1958)
Jose (1933 - 2009)
Joseph Rahamin (1859 - 1940)
Joyce Aziza (1919 - 2003)
Mathilde (1875 - 1942)
Moise ( - ?)
Rachamim Yosef (1896 - 1977)
Rahamin ( - ?)
Sassoon Hay (1877 - 1963)
Sidney Solomon (1880 - 1966)
Previous · Next