Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Levin
Ida June (1911 - 1996)
Ilya Mikhel (1890 - )
Irwin (? - )
Itzhak Joseph V. (1870 - 1964)
Jack Don (1907 - 1984)
Jack J. (1909 - ?)
Jeannette (1905 - 1945)
Jerry (? - )
Jules D. (1915 - )
Julius (1874 - 1914)
Julius (1914 - )
Kalman ( - <1877)
Khaim ( - <1877)
Khaya (1890 - )
Khaya-Sarah (1834 - 1872)
Leib (1826 - ?)
Leiser ( - ?)
Lev (1921 - 2002)
Malka (1864 - 1941)
Marcelle (1908 - 1985)
Mark (1877 - )
Markus (1821 - )
Matzbie (ca1900 - )
Maya (1902 - )
Meir (1794 - )
Meir (1858 - )
Meir (1884 - )
Meir, “Markus“ (1780 - <1850)
Mikhel (1811 - )
Mikhel (1885 - 1941)
Mikhel (1891 - )
Mikhel (1893 - )
Mordekhai (1856 - )
Mordekhai (1858 - )
Morey (1907 - 1971)
Moshe ( - <1892)
Moshe (1863 - 1870)
Moshe (1887 - )
Moshe (1892 - )
Myn (1908 - 1989)
Nakhum (1849 - )
Nancy (? - )
Nekhemiah (1785 - 1848)
Pesya Rokhel (1900 - )
Philip (~1891 - 1963)
Rachel, Renée (1906 - 1985)
Rakhel (1894 - )
Rasya Miriam (1907 - )
Rebeka (1888 - )
Rivka (1856 - ?)
Rose (ca1872 - )
Rozalia (1885 - )
Salomon (1874 - 1933)
Sara (1891 - 1892)
Sara (1907 - 1994)
Sara Tzivia (1887 - )
Sedel (1922 - 1982)
Sheina (1885 - )
Shevach Shcaai (ca1891 - )
Shimon ( - <1877)
Shmuel (1770 - <1817)
Shmuel (1817 - <1877)
Shmuel (1893 - 1894)
Shmuel (1894 - )
Silvia (1914 - 1974)
Simkha (1745 - <1823)
Simkha (1823 - )
Simkha (1841 - 1889)
Simkha (1844 - )
Simkha (1860 - )
Slava (1890 - )
Sofia (? - )
Sofia (1898 - )
Tsvi Hirsh (1831 - )
Tzvi Hersh (1765 - )
William (~1911 - )
Wulf (1790 - )
Wulf (1854 - )
Yaakov (1838 - )
Yaakov (1856 - )
Yaakov (1861 - )
Yaakov (ca1909 - ca1914)
Yaakov (1920 - 1941)
Yakhna (1887 - )
Yasha (ca1909 - )
Yehudah (1824 - )
Yeshaya David (1857 - 1935)
Yisrael ( - <1877)
Yisrael (1822 - )
Yisrael (1898 - )
Yitskhak (1852 - ?)
Yitskhak (1858 - )
Yitskhak (1887 - 1889)
Yosef (1805 - <1850)
Yosef (1812 - )
Yosef (1848 - )
Yosef Aharon (1871 - 1946)
Zalman (1826 - )
Zalman (1884 - ?)
Zalman (1887 - )
Levin-Epstein
Louis Norton (1890 - 1944)
Miriam (1902 - ?)
Levine
Abraham (1892 - 1939)
Adam (? - )
Alan ( - 1985)
Barnett (~1880 - ~1961)
Bernard ( - ?)
David Samuel (1883 - 1889)
Diska (1881 - 1889)
Eli M. (~1911 - )
Gabriel (~1899 - ~1984)
Gershon Yehudi Lev (1891 - 1892)
Huna (~1910 - )
Israel (~1869 - ?)
Jacob (Jack) (1898 - 1970)
Jacqueline (? - )
Justin (? - )
Larry (? - )
Liva Malka (1898 - 1899)
Marcia (? - )
Marvin (1934 - 1963)
Max (? - )
Michael (ca1952 - 1986)
Miriam (1889 - 1976)
Moses Naftali (1886 - 1962)
Nathan L. (1911 - 1972)
Rachel (? - )
Raphaèl Berg (1920 - 1984)
Regina L. (1898 - 1992)
Ruth (? - )
Sarah (~1886 - ?)
Sarah Léonie (1901 - 1942)
Sascha (? - )
Shlomo (1896 - 1896)
Solomon (1922 - 1944)
Susan H. (1940 - 2011)
Levine Nordman
George (? - )
Levinia
Esther ( - ?)
Levinsky
Anne (? - )
Levinson
Bella ( - ?)
Dr. Gerald (? - )
Harry ( - ?)
Sylvia (? - )
Levinthal
Levis
Isaac Abraham (1872 - ?)
Levison
Levitam
Jonathan (? - )
Levitan
Levite
Levitin
Mauricio (1976 - 2021)
Michelle (? - )
Reuven (? - )
Levitt
Amanda (? - )
Chad (? - )
Elicia (? - )
Mark ( - ?)
Rachelle (? - )
Sade (1898 - 1989)
Stephen (? - )
Levitus
Levitz
Levizada
Levkovits- Segal
Levton
Levy
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - <1863)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Careil ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ~1863)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (<1740 - )
UNNAMED (1926 - 1942)
Aaron (1855 - 1928)
Aaron (1898 - 1976)
Abdo ( - ?)
Abdo ( - ?)
Abdullah (1868 - 1938)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham (<1719 - )
Abraham (<1768 - )
Abraham (1783 - >1844)
Abraham (1790 - 1877)
Abraham (ca1791 - )
Abraham (1827 - )
Abraham (1835 - ?)
Abraham (1837 - )
Abraham (1844 - ?)
Abraham (1897 - ?)
Abraham (1899 - 1951)
Abraham Albert (>1913 - 1944)
Abraham, Ezra ( - 1937)
Abraham, Jacob (~1702 - <1771)
Abraham, Lippmann (1767 - 1841)
Abrahamino ( - ?)
Abram Behor ( - <1957)
Abramino (1903 - ca1940)
Adélaïde (1822 - ?)
Previous · Next