Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Iny
Marcelle (1916 - 1984)
Marcelle (1920 - 1988)
Massouda ( - ?)
Massouda ( - ?)
Mayer (? - )
Menachem (1842 - 1938)
Menahem (1784 - ?)
Menashe (? - 1956)
Menashi (1863 - 1888)
Mnashi ( - ?)
Mona (? - )
Muzli (1906 - ?)
Naim (? - ?)
Naji (? - <1999)
Naomi (? - )
Nazim (1911 - 1964)
Nazim (1913 - ?)
Neville (1908 - )
Nissim ( - ?)
Oliver (1946 - 2017)
Rachel (1883 - 1963)
Régina ( - ?)
Régina (1908 - ?)
Rifka (1864 - ?)
Rita (? - )
Robert (? - )
Ron ( - 1968)
Ronald (? - )
Ronit (? - )
Rosa (1903 - ?)
Rosa (1914 - 2007)
Rose (? - ?)
Ruben (1874 - 1931)
Saida ( - ?)
Saida (1912 - 2002)
Salha (1863 - 1885)
Salim ( - ?)
Salim (? - )
Salim (1905 - )
Shaul (? - )
Teffeh (1921 - ?)
Uri (? - )
Vera (? - )
Violette ( - ?)
Viva (? - )
Yacoub (1863 - 1888)
Yamen (? - ?)
Yehouda (1914 - ?)
Yvonne (1927 - 2000)
Ioannides
Iofaite
Iosef
Haim (1884 - 1914)
René (1911 - 2001)
Ipale
Ippolito
Isabella (? - )
Ipsen
Erik (1919 - )
Irani
UNNAMED ( - ?)
Amal (? - )
Edward (? - )
Fawzia (? - )
Fuad (? - )
Irene
Irma
Ironi
Irony
Irrington
Irving
Bryan (? - )
Martin ( - ?)
Sara (1880 - 1915)
Irwin
Isaac
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
Abe (? - )
Abraham (<1774 - ?)
Abraham (1821 - )
Adèle (1829 - )
Aron ( - <1999)
Benjamin (? - )
Bessel, Pesle Adler (1792 - 1866)
Charlotte (? - )
Daisy (? - )
David ( - ?)
Deborah (? - )
Derek (? - )
Dinah (~1902 - 1963)
Elias (1885 - 1886)
Esther (1834 - 1896)
Florence (? - )
Fromette (1757 - 1835)
Fromette Hayem (1775 - 1815)
Gideon (? - )
Hammeth (1798 - 1869)
Hanna (1798 - )
Heskel, Yehouda (1849 - 1927)
Isaac ( - <2000)
Isaac (<1905 - ca1919)
Jacob Jonah ( - 1885)
Jason, Jacob, Joseph (1908 - 1999)
Joseph ( - ?)
Joseph (? - )
Joseph (~1795 - )
Joseph Rahmin (1853 - 1893)
Keith (? - )
Laie Machera Ou Lea (~1746 - 1822)
Leah (? - )
Mabel ( - ?)
Massouda ( - ?)
Mathilde (1868 - 1953)
Mayer (? - )
Meir (1919 - ?)
Michael ( - 2007)
Moise Yehuda (ca1859 - 1951)
Molly (<1906 - ?)
Moshe (? - )
Mouzli ( - 1973)
Mozelle ( - 1897)
Naatje (1864 - )
Rachel ( - 1860)
Rachel (? - )
Rachel (1735 - 1805)
Rachel (1857 - 1911)
Raphaël-Haim (1840 - 1910)
Raymond (? - )
Reema (1852 - 1899)
Régina, Yehuda (1905 - 1987)
Renée (? - 1969)
Reuben Jonah Jacob (1837 - 1908)
Rosalind ( - ?)
Rose ( - ?)
Salha ( - ?)
Sally ( - ?)
Salomon ( - ?)
Salomon (1823 - )
Sam ( - ?)
Samuel (1793 - )
Sarah ( - ?)
Sarah (? - )
Sasha (? - )
Scheinel (~1749 - 1808)
Selim ( - ?)
Simha ( - ?)
Simon (? - )
Simon Hyeem (1808 - 1885)
Three Sons (? - )
Vivian (? - )
Yehouda (1911 - 1985)
Hakham Yehouda, ( - 1865)
Zamir (? - )
Isaac-Benedic
Marthe, Rosy (1878 - )
Isaac-Heskel
Toba ( - 1954)
Isaacman
Sarah, “Horowitz“ (1903 - 2001)
Isaacs
UNNAMED (? - )
UNNAMED (<1835 - ?)
UNNAMED (<1863 - ?)
Abraham Ephraim (1887 - 1953)
Alfred Abraham (1895 - 1916)
Alfred Maurice (1925 - 1988)
Ann (? - ?)
Anne (1886 - 1977)
Ariel (? - )
Benjamin "Benny" (1924 - 1999)
Bessie (1888 - 1972)
Betty Elizabeth (1911 - 1966)
Carol (? - )
Charles (1912 - )
Daniel ( - ?)
David (? - ?)
David (ca1865 - 1949)
Dorothy (1890 - 1994)
Edith, Ellen ( - 1933)
Edward (1897 - 1974)
Eleazor E Lionel (1915 - 1994)
Elias Lazarus Moses (1861 - 1935)
Elizabeth (1875 - ?)
Esther ( - ?)
Fanny (1885 - )
Fay (1922 - 2005)
Flora (~1863 - ?)
Flora (1884 - 1975)
Flora (1907 - 2002)
Florence (? - )
Florence (1890 - 1976)
Frances, Helena (1886 - 1964)
Hart , Senior (1906 - 1968)
Haskel ( - 1994)
Helen (? - )
Helen (? - ?)
Henry (1739 - 1812)
Isaac (? - )
Isaac (1902 - 1992)
Isaac Harry (1888 - 1955)
Isaac "Ike" (1919 - ?)
Isaac, Judah (1857 - 1947)
Isadore (1894 - 1970)
Joel (? - )
Joseph ( - 1984)
Joseph (1892 - 1952)
Joseph (1913 - 1996)
Joyce ( - ?)
Lavinia (1969 - 2019)
Léon (1884 - 1952)
Leonie Elizabeth (1919 - 2002)
Lou (? - ?)
Louis ( - ?)
Maisie (? - )
Margaret (? - )
Margo ( - 2008)
Maurice (1893 - 1980)
Maurice, “Kelly ” (1922 - 2003)
Melanie (? - )
Menas ( - ?)
Meyer (1886 - 1944)
Miriam ( - ?)
Morris ( - ?)
Moses Mordickie (1879 - ?)
Moshe ( - 1990)
Mozelle (1910 - 1998)
Nathan Mordecai Mark (1857 - >1918)
Nooriel, "Noorie" (<1848 - ?)
Patricia (? - )
Peter (? - )
Philip (1907 - )
Rachel, " Rachelle" (~1863 - ~1944)
Rachel, Marjorie (1931 - 1980)
Rebecca (1901 - )
Rebecca, Joyce (1924 - 1992)
Romy (? - )
Rosetta (1765 - 1828)
Sadie Sarah (1896 - 1971)
Samson (<1848 - ?)
Susan (? - )
Thelma Letitia (1922 - 1994)
Tomah (? - )
Violet Mary (1896 - 1958)
Isaacson
Isaak
Bessle Kaye (1770 - 1802)
Isabella
Isabelle
Isacoff
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Adèle (? - ?)
Ida (? - ?)
Lydia (1885 - 1962)
Rachelle ( - >1955)
Isacovitch
Isah
Isaiek
Chahla ( - ?)
Isambert
Isay
Thérèse Laure (1874 - ?)
Isayev
Isaza
Isbey
Ischayek
UNNAMED (? - )
David (? - )
David (1888 - 1972)
Isdale
Isenberg
Anna (1896 - 1983)
Celia (1894 - ?)
Donald (? - )
Edyth (1911 - ?)
Ethel (1899 - ?)
Harold (1904 - 1988)
Leo (1901 - 1979)
Louis (? - )
Louis (1875 - 1958)
Paul Sherman (1924 - 1972)
Philip (1902 - 1972)
Previous · Next