Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Donchi
Donchin
Abe Bernard (1902 - ?)
Alexander (1917 - 1997)
Ann (1919 - )
Anne (? - )
Avigdor Mendel Victor (1899 - 1984)
Cyrus (1907 - 1984)
David ( - ?)
David (1898 - 1968)
Dinah (1877 - 1963)
Eliahu Zvi ( - ?)
Etta (1897 - 1952)
Eva (1901 - 1939)
Faye (1913 - 1984)
Feigel Zipporah (1898 - 1943)
Florence (1917 - 1950)
Gil (1963 - 2006)
Hannah Dina ( - 1873)
Harry (1911 - 1988)
Herman (1907 - 1989)
Ida Reeye (1903 - 1926)
Itel Ethel (ca1862 - 1942)
Jacob (1897 - 1960)
Joseph Charles (1923 - 2003)
Lifsha (1907 - ?)
Louis (1904 - 1974)
Manuel (1893 - 1972)
Manuel H. (1902 - 1987)
Meir (ca1809 - ?)
Meyer (ca1890 - )
Meyer Morits (1902 - 1996)
Michael (1901 - 1985)
Morris (1902 - 1990)
Norman (1922 - 1993)
Norman Theodore (1944 - 2019)
Nuhim Nathan (1840 - 1909)
Rashka Rae (1900 - ?)
Ruben ( - ca1947)
Sachar Max (1898 - 1957)
Samantha (? - )
Samuel (1883 - 1965)
Samuel (1894 - 1971)
Sara (ca1905 - 1985)
Sarah Violet (1897 - 1982)
Shlaima (ca1870 - )
Shlomo Samuel (1899 - 1967)
Shmuel Samuel (1901 - 1984)
Sora Gessa Sadie (1884 - 1976)
Yehudah Leib Hillel (1868 - 1948)
Yehudah Leib Louis (1871 - 1938)
Yitzchak Isadore (1886 - 1944)
Zila (? - ?)
Zisle Mera Jennie (1888 - 1970)
Donel
Gaston (1889 - 1952)
René (1890 - 1961)
Donelson
Autumn (? - )
Dongiovanni
Dongo
Marcela (? - )
Donguy
Doniach
Ann (1946 - 1950)
Esther (1887 - 1948)
Israel (1911 - 2001)
Nakdimon, Shabbethai (1907 - 1994)
Shulamit (1905 - 1996)
Sonia (1910 - 1999)
Vera (1936 - 1958)
Doniger
David ( - ?)
Harry Taylor (1924 - 2001)
Jean (? - )
Mo (1872 - )
Donio
Donn
Donna
Boulissa (1822 - 1890)
Donne
Carol (? - )
Donnenberg
UNNAMED ( - ?)
Donnenfield
Donovan
Doobrow
Doody
Ezra (? - )
Nahum (? - )
Reena (? - )
Doof
Mozes (1926 - 1942)
Naatje (1919 - 1942)
Salomon (1891 - 1943)
Sara (1920 - 1943)
Dooghe
Dooley
James, Jeremiah (1959 - 1959)
Dooner
Roseanne (? - )
Dopico
Doppelt
Dor
Yochai (? - )
Doran
William James (1878 - ?)
Dorer
D’Orey
Romy (1991 - 1992)
Dorf
UNNAMED ( - ?)
Annie (1916 - 1995)
Leonie ( - ?)
Dorffman
Dorfman
Abe (~1911 - )
Alice (~1915 - )
Dr. Angel (? - )
Bertha (~1913 - )
Lena (~1918 - )
Samuel (1885 - 1958)
Tania (? - )
D’Orgelis
UNNAMED (? - )
Dori
Dorit
Dormeuil
Dormoy
Dornbusch
Dorner
Doron
Nil (? - )
Dorothy
Gewndoline (? - )
Dörr
Dorra
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - <1918)
UNNAMED (? - )
Alfred (? - )
Andre (? - ?)
Avi (? - )
Bella ( - ?)
Claude (? - )
Clément ( - ?)
Daoud ( - >1958)
David ( - ?)
Didier (? - )
Eliane Dina (1930 - 2015)
Elie (? - )
Elie Dupe ( - ?)
Emily (? - )
Emmanuelle (? - )
Faraj ( - 1955)
Felicia (1889 - 1978)
Geneviève (? - )
Haim (1889 - ?)
Henri (1924 - 2002)
Henriette ( - ?)
Ibrahim ( - ?)
Jacques ( - ?)
Jamile (1924 - 2015)
Joseph (? - ?)
Lucien, Joseph (1933 - 2014)
Nissim (1908 - ?)
Raphael ( - ca1950)
Raphael, Ralph (1930 - 1982)
Raymond (? - ?)
Renée (? - ?)
Rirette (? - )
Roland (? - )
Rosette (? - )
Salomon (? - )
Sarine, Sara (1919 - 2015)
Selim ( - ?)
Stella ( - ?)
Suzanne (? - )
Dorra-Cohen
UNNAMED ( - ?)
Dorsman
Sara ( - ?)
D'orso
Dory
Doszetas
Judith (1920 - 1997)
Dotan
Doubine
Cmdr Emile (1906 - 1961)
Doueck
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Berta (? - )
Charles (? - )
Florence (? - )
Girza (? - )
Haskell (Hal) (1929 - 2011)
Jacques (1898 - 1942)
Joyce (? - )
Morris (? - )
Morris (? - )
Moshe (Morris) (1927 - 2016)
Mousa ( - ?)
Moussy (? - )
Pauline (1932 - 2018)
Rosie (? - )
Samuel, Sammy (1930 - 1999)
Doueik-Cohen
Abrahim ( - ?)
Aron ( - ?)
Aron ( - ?)
David ( - ?)
David ( - ?)
Faraj-Haim ( - ?)
Haim ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph (? - <1856)
Mayer ( - ?)
Mayer ( - ?)
Moshe ( - ?)
Raphael ( - ?)
Simon ( - <1856)
Simon ( - ?)
Simon ( - ?)
Douek
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED ( - ?)
Cohen ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (1898 - ca1898)
Aaron ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham ( - ?)
Abraham (? - ?)
Abraham (ca1842 - ?)
Abraham (1868 - ca1950)
Abraham (1875 - ?)
Abraham (1883 - ?)
Abraham (1902 - ?)
Abraham (1909 - ?)
Adèle ( - 2000)
Adèle (? - ?)
Adèle (ca1911 - ?)
Adrienne (? - )
Aharon ( - ?)
Aharon Jamal ( - ca1905)
Aharon (1850 - ?)
Albert ( - ?)
Albert (? - ?)
Albert (? - ?)
Albert (? - ?)
Albert (? - )
Albert (1906 - 1976)
Previous · Next