Index
Index
 . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z א ג ד ה י מ נ ס ע פ צ ק ר ש
Baruch
Guy (? - )
Haim ( - ?)
Helene, Regina (1941 - 1983)
Jacob (1826 - 1886)
Jacob (1844 - 1928)
Jacques (1891 - 1967)
Joseph (1888 - 1951)
Joseph (1895 - 1979)
Juliette (1926 - ?)
Leah (1883 - 1915)
Léon (? - )
Maurice ( - ?)
Moise ( - ?)
Moses, Maurice (1882 - 1912)
Musa ( - ?)
Naim ( - 1936)
Netanel (? - )
Nissim (? - )
Rachel (1892 - 1932)
Rafi (? - )
Ricah ( - ca1902)
Rosa ( - 1915)
Rosa (1806 - ?)
Salomon ( - ?)
Salomon, Chelebie (1871 - 1932)
Salomon, Mony (1933 - 2012)
Salomon, Solly (1931 - 1949)
Samuel ( - ?)
Sarah ( - ?)
Sarah (1885 - ?)
Sarinne ( - ?)
Shemaya ( - ?)
Solomon (1877 - 1952)
Suzanne (1879 - 1941)
Victor (1938 - 1996)
Victoria ( - 1965)
Baruch-Abadi
Baruchel
Aline (1919 - )
Allegra ( - ?)
André (1921 - 2001)
Claudine (1948 - 2002)
Elie (1885 - 1967)
Esther, "Balboul" (1920 - 1946)
Felix ( - ?)
Fernand "Dandy" (1924 - 1998)
Fortuna ( - ?)
Freddy (1918 - ?)
Ginette ( - ?)
Grazia (1882 - ?)
Isaac ( - ?)
Isaac (1878 - ?)
Jacques (1914 - 1999)
Jacques, “Kaki“ (1918 - 1991)
Joseph (1880 - 1929)
Léon (1915 - 1934)
Ludwig (? - )
René, "Roury" (1916 - ?)
Riso (1894 - ca1959)
Roger (1951 - 2017)
Serge, Victor (1955 - 2004)
Stella (1908 - ?)
Stella (1920 - 2013)
Victor (1892 - 1969)
Yves, “Piwi“ (1948 - 2007)
Baruchiel
Leah ( - 1980)
Baruck
Ezra ( - ?)
Baruh
Mordecai (1788 - 1817)
Rebecca ( - ?)
Barwell
Barwin
Bary
Barylak
Robert (1922 - 2009)
Barzakai
Simone (? - )
Barzalay
Daniel ( - ?)
Fernand ( - ?)
Barzel
Albert (1915 - 2000)
Asher Oscar (1924 - 2006)
Ava (1922 - 2010)
Beril ( - ?)
Berthe (? - ?)
Naim, Ishak (1916 - 1983)
Raquel ( - 2009)
Sime (? - )
Barzilai
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (<1851 - ?)
UNNAMED (<1852 - ?)
Abraham ( - ca1960)
Abraham (ca1785 - ca1837)
Abraham (1832 - ?)
Abraham (1840 - <1855)
Baroukh ( - ?)
Bekhor, Baroukh (1812 - ?)
Daniel (1836 - ?)
Elie (? - ?)
Elie (1917 - 1982)
Ema ( - ?)
Esther ( - 1949)
Esther (? - ?)
Esther (1923 - 2002)
Haim ( - ?)
Haim (1820 - ?)
Isaac (1853 - <1866)
Lucia, Lea (1881 - 1961)
Marie (1887 - 1974)
Mayer (1910 - 1997)
Meir (1856 - 1931)
Meyer (? - ?)
Moise (? - ?)
Moise (1925 - 2020)
Nazli ( - ?)
Nissim (1865 - ?)
Nissim (1912 - 2004)
Rachel ( - ?)
Rahamim ( - ?)
Roqueta (ca1897 - 1975)
Rosette (? - ?)
Rosette (1914 - ?)
Sara ( - 1934)
Sarina (? - ?)
Sarina (1919 - ?)
Victor ( - ?)
Victoria ( - ?)
Yvonne (? - ?)
Yvonne (1929 - 2009)
Barzilay
Dor (? - )
Idan (? - )
Josephine ( - ?)
Nissim ( - ?)
Ratzon (? - )
Roy (? - )
Sharon (? - )
Tal (? - )
Barzuley
Sarah ( - ?)
Bar elan
Bas
Pnina ( - 1988)
Basa
Basadonna
Basat
Avraham (Ben) (1900 - 1986)
Lidia (Ben) (1920 - )
Baschet
Eric (? - )
Bascom
Basel
Gary (? - )
Basewitz
Arje ( - ?)
Esther (1928 - 1997)
Lea (1926 - 2016)
Maxima (1929 - 2001)
Renée, Rina (1932 - 2016)
Shlomo (1934 - 1998)
Shula (1931 - 1998)
Basger
Bernie (? - )
Basha
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Aaron (? - )
Demona (? - )
Jack ( - ?)
Regine (? - )
Sass (? - )
Sol ( - ?)
Taly (? - )
Bashan
Eliezer Basson (1920 - )
Bashi
Aboudi (ca1862 - ?)
Abraham ( - ?)
Albert ( - ?)
Albertine ( - ?)
Amouma ( - ?)
Aviva ( - ?)
Edward A ( - 1944)
Eliahou (1860 - 1930)
Eliahu ( - ?)
Elize ( - ?)
Ezra, Eliahu (1878 - 1966)
Habiba ( - 1964)
Habiba ( - 1873)
Habiba ( - ?)
Habiba ( - ?)
Hannah ( - ?)
Heskel ( - ?)
Isaac ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Joseph ( - ?)
Leah ( - ?)
Lora ( - ?)
Louise (1890 - 1985)
Marcelle ( - ?)
Munir ( - ?)
Muzli (1901 - 1994)
Naima ( - ?)
Naima (? - )
Nissim ( - ?)
Rachel ( - ?)
Saida ( - ?)
Saleh ( - ?)
Sarah ( - >1933)
Sasson ( - ?)
Shimon ( - ?)
Shimon ( - ?)
Shimon (1904 - 1967)
Shimoon ( - ?)
Shoshana Regina (1908 - 2004)
Tikvah (1931 - 2020)
Violette ( - ?)
Bashir
Bashore
Basia
Basile
Georges (1929 - 1966)
Baskin
Basofin
Dora (1867 - 1957)
Basqui
Veronique (? - )
Basrawi
Hanina ( - 1977)
Helwa (1910 - 1976)
Basri
UNNAMED ( - ?)
UNNAMED (? - )
UNNAMED (? - )
Albert (1921 - ?)
Dr. Albert, Shlomo (1909 - 1983)
Amouna ( - ?)
Aviva (? - )
Aviva, Vivet (1926 - 2017)
Benjamin (? - )
Dana (? - )
David (? - )
Deborah (? - )
Gourjie (1925 - 1984)
Habibah (ca1852 - ca1942)
Hana (? - ?)
Helwa ( - ?)
Heskel ( - 1945)
Isaac ( - <2004)
Jason (? - )
Josefine (1922 - 1985)
Meir ( - ?)
Meir ( - ?)
Meir (1912 - 2006)
Musli (1923 - 1984)
Nadji ( - <2004)
Naim (1916 - 1988)
Naim Heskel (1910 - 1971)
Nazima ( - <2004)
Noah (? - )
Rachel ( - ?)
Raymond (? - )
Renée (1903 - 1933)
Ross (? - )
Sage (? - )
Saleh ( - ?)
Saleh (1918 - ?)
Salha (ca1890 - ca1980)
Sasson ( - ?)
Sasson ( - ?)
Sasson (? - )
Shaul (1860 - 1927)
Tefahah (1857 - 1902)
Telma (? - )
Violet ( - 2004)
Previous · Next